Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Glitre i syd, Harestua i vest, Koperud i nord og Sjonken/Bekkestua i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ås gård i Hakadal og preparering starter normalt herfra.

Resten av Romeriksåsene prepareres av Nittedal IL, Gjerdum IL, Skedsmo skiklubb og Åsen IL. Nannestad, Maura og Nordåsen prepareres av Nannestad og Bjerke løypekjørerlag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 23.02.2018 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 20.02.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 23.02.2018 2.2
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 20.02.2018 9.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 19.02.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 20.02.2018 1.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
Hakadal - Nittedal
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 20.02.2018 7.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.02.2018 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 19.02.2018 2.9
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 19.02.2018 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
933 Lauvtangen - Buvann 20.02.2018 1.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 22.02.2018 4.5
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 19.02.2018 3.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.02.2018 8.9
741 Svenskemyra - Varingskollen 17.02.2018 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 23.02.2018 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 19.02.2018 5.1
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 22.02.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 22.02.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 22.02.2018 4.0
368 Varingskollen - Holmetjern 16.02.2018 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 23.02.2018 4.3
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
1310 Bekkeberga - Eikeberg 17.02.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 17.02.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 17.02.2018 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 17.02.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1311 Østre Rud - Eikeberg 17.02.2018 3.2
Koperud - Brovoll - Råsjøen
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 20.02.2018 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 20.02.2018 2.4

38 løyper vist, totalt 149.1 km.