Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Glitre i syd, Harestua i vest, Koperud i nord og Sjonken/Bekkestua i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ås gård i Hakadal og preparering starter normalt herfra.

Resten av Romeriksåsene prepareres av Nittedal IL, Gjerdum IL, Skedsmo skiklubb og Åsen IL. Nannestad, Maura og Nordåsen prepareres av Nannestad og Bjerke løypekjørerlag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 27.03.2018 9.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 11.12.2018 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 07.04.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 06.04.2018 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 07.04.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 07.04.2018 1.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
Hakadal - Nittedal
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 22.03.2018 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 28.03.2018 2.9
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 14.03.2018 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 22.03.2018 2.6
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
933 Lauvtangen - Buvann 14.03.2018 1.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 11.04.2018 3.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 06.04.2018 8.9
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 20.04.2018 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 12.04.2018 5.1
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 07.04.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 07.04.2018 4.0
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 13.04.2018 4.3
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 18.03.2018 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2
Koperud - Brovoll - Råsjøen
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 14.12.2018 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 07.04.2018 2.4

38 løyper vist, totalt 150.8 km.