Milorg Milorgvideoer Bilder (nye) Bilder (gamle) Kartfestede krigsminner

Oslomarka er rik på minner fra 2. verdenskrig. Her inne var det hemmelige koier, skjulte radiostasjoner og slipplasser brukt av hjemmefronten ("Milorg"). Mange av disse stedene er merket i terrenget med minnetavler satt opp av veteraner i Milorgklubben og i samarbeid med Skiforeningen.

Skiforeningen har gleden av å presentere mye av dette materialet her i Markadatabasen. Vi vil gjerne understreke at dette er gjort i nært samarbeid med noen av veteranene fra krigsårene/Milorgklubben, og med noen av de etterlattes familiemedlemmer og med assistanse fra Hjemmefrontmuseet (scanning av gamle bilder).

Deler av materialet er også brukt i NRKs serie om Milorg vist i april 2015.

Hvis du har kommentarer, spørsmål og forslag i forbindelse med materialet, kan du sende inn det her.