Milorg Milorgvideoer Bilder (nye) Bilder (gamle) Kartfestede krigsminner

Finn Ramsøy var troppsjef for en Milorgtropp som var forlagt i området rundt Katnosa de siste krigsårene. Skiforeningen ble i 2007 forespurt av ham om hjelp til å digitalisere et unikt bildemateriale fra denne tiden, i form av flere hundre private bilder tatt av personer som var med. Vi fikk hjelp av Hjemmefrontmuseet til å scanne bildene, men startet så arbeidet med å sette sammen bildene til en videopresentasjon. Resultatet ble to videoer - en som viser dagliglivet for Milorgkarene mens de var forlagt på "Markabasen" inne ved Katnosa, mens den andre er fra fredsdagene i Oslo, med mange unike bilder fra disse dagene. På den første videoen har Finn Ramsøy lest inn kommentarer, mens videoen fra fredsdagene i Oslo taler for seg. Begge har pålagt norsk musikk som dekor til bildene.

Videoene er brent som DVDer og brukes i dag av Milorgklubben og Hjemmefrontmuseet til foredrag og annet. Men vi har også lagt ut videoen på YouTube og du ser dem linket på denne siden.

Livet på Markabasen

Fra fredsdagene i Oslo