På skøyter i Marka?

Overgangen fra høst til vinter bringer noen år med seg noen dager med barfrost før snøen kommer. Da legger isen seg fort på vannene i Marka, og skøyte-entusiastene ligger i beredskap, klare til å rykke ut på kort varsel!

Denne sesongen vil Skiforeningen forsøke å gi informasjon om isforholdene i Marka. Turtips og annet skøytestoff har vi også ambisjoner om å bringe ut til de skøyteinteresserte. For å klare dette er vi avhenginge av et kontaktnett for isvarsling. Har du informasjon om isforhold o.a. meld oss dette via Internett, SMS meldinger eller telefon. Vi sørger for å legge det ut på nettsidene våre. Se artikkel om skøyting i marka i siste nummer av Snø & Ski side 14 og 15.


Edit

Flere bilder

Ut på tur - eldre nyheter

13 Nov 2004

Fra Burudvann til Haslumseter og Skriverberget

Av Olav Harlem | Ut på tur

Seterdriften og kølabrenningen i Bærumsmarka er forlengst historie. Skogsområdet mellom Sørkedalen og Lommedalen er nå viktig nærmark og friluftsområde for alle de tusener som sogner til disse områdene. Turen denne gang starter ved Burudvannet og fører oss opp i høyden til Haslumseter, mellom Setertjernet og Setermyra, der Haslumseter kapell nå ligger. Hjemturen legger vi om ”Skriverberget” der folk har risset inn navn og årstall i århundrer.

13 Nov 2004

Til Kjekstadmarkas ”Besseggen” og svabergene ved Blåfjellhytta

Av Olav Harlem | Ut på tur

Kjekstadmarka (navnet stammer fra Kjekstad gård) er ingen stor mark. Den ligger klemt mellom Røyken, Spikkestad og Vestmarka i nord. Omgitt på alle sider av veier og jernbane – og boligområder som stadig tar små biter av marka. Igjennom Marka går det to dype daler i nord/sør retning. På høydepartiene mellom dalene finner du store åpne myrer og små knatter.

13 Nov 2004

4 måneskinnsturer til vinteren

Av Steinar Kjærnsrød | Ut på tur

Vinteren 2005 setter Skiforeningen opp hele 4 måneskinnsturer. Den tradisjonelle "Villmarksturen" fra Ringkollen til Skansebakken, samt tre enklere turer - en i Romeriksåsene, en i Østmarka og en til på Krokskogen.