Klart for sesongstart i Kjekstadmarka

Kjekstadmarka er klar for en ny vintersesong. Løypebas Trygve Rud har vært svært aktiv i løpet av lørdagen. Ved hjelp av sin nye løypemaskin er alle hovedløyper kjørt opp. Lier kommune har kjørt opp de fleste av sine løyper med snøscooter.

Selv om 35 cm snø ikke er mye, er det ingenting i veien for å starte skisesongen i Kjekstadmarka. Det er våte partier siden det ikke er gått tæle i bakken og en må passe på, særlig i utforkjøringene. ROS-hytta er åpen fra 11-16 på lørdager og søndager og er tilgjengelig fra Spikkestad, Kjekstad, Dikemark og Liertoppen.

Lørdag var parkeringsplassene på Liertoppen og Dikemark nybrøytede og halvfulle. Parkeringsplassen på Kjekstad golfbane har lav kapasitet på grunn av manglende brøyting, så her kan det bli fult på søndag. Av løyper anbefales Dikemark - Fuglemyr - ROS-hytta kombinert med Trangeberga - Kraftlinja - Dikemark, langs Småvanna er det svært vått. Løpa fra Kjekstad Golfabane til ROS-hytta over Trangeberga er bra på flate strekninger og opp Sekkemyrbakkene, men det er ellers en del myrhull en må gå på siden av. Vær klar over at løypene er satt med spor uansett stigning, dette for å unngå å bruke fres.

Her er noen av denne sesongens nyheter i Kjekstadmarka

Ny Paana 125 prepareringsmaskin

Løypebas Trygve Rud dekker nå Kjekstadmarka og Røyken Syd med en ny og noe mindre prepareringsmaskin. Løypebredde er 2.5 meter og en av sporene kan kjøres med en spesialfres for isete løyper. Maskinen har sin base på Spikkestad.

Nytt løypekart

Lierbygda O-Lag, Røyken O-Lag og Asker Skiklubb har gått sammen om å utgi et nytt turkart for Kjekstadmarka. Kartet er gir både sommer- og vinterinformasjon i målestokk 1:20 000. Baksiden av kartet gir mye historisk informasjon om Kjekstadmarka. Den eneste feilen vi har funnet er at ROS skistadion på Spikkestad ikke er tegnet inn. Kartet koster 50 kroner og er til salgs på ROS-hytta.

Oppgradert parkeringsplass på Skapertjern

Glitrevannverket har oppgradert parkeringsplassen ved Skapertjern og det er diskusjoner med Lier kommune om de kan brøyte helt ned til bommen.

Omlagt løypetrasé fra Liertoppen til Heggsjø

På grunn av problem med overvann langs Småvanna har Trygve Rud og Lier kommune lagt løypa lenger inn i skogen.

Anleggsarbeider ved Damtjern

Byggingen av den nye knattekrossbanen ved Damtjern har startet. På grunn av dette er den upreparerte løypa fra Reistadvollen til Damtjern ryddet. Noe merking mangler midveis.

Markadatabasen oppdatert

Alle steder og løyper i Kjekstadmarka har fått beskrivelse, det er særlig lagt vekt på hvordan en finner innfallsporter. Skiforeningen har tatt i bruk et nytt kartsystem fra inatur.no, her er løypene ikke inntegnet, men det er på vei.


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

23 Nov 2004

Utbedret innfallsport til Kjekstadmarka

18 Okt 2019

Spikkestad

Ut på tur - eldre nyheter

23 Nov 2004

Utbedret innfallsport til Kjekstadmarka

Av Bent Flyen | Ut på tur

Glitrevannverket har i løpet av 2004 bygget et høydebasseng ved Skapertjernveien. For skiløpere betyr dette ny parkeringsplass og lettere adgangkomst til Lier kommunes løypenett i Kjekstadmarka

21 Nov 2004

Tidlig skiføre ved Skoglund

Av Olav Harlem | Ut på tur

Skoglund ved E16 mellom Skui og Sollihøgda er et fint utgangspunkt for turer i Vestmarka. Her kommer snøen tidlig og går sent, siden dalen her ligger i skygge. Her en stemniningsrapport fra "det første skiføret" sesongen 2004/2005.

18 Nov 2004

Endelig!

Av Erik Unneberg | Ut på tur

Snøen kom til Oslomarka 17.11 i år, ca kl. 16, og akkurat som varslet av meteorologene. Mange har gått og ventet på dette med skiene klare bak døren, og her er en rapport fra Bærumsmarka.