Skiforeningens løyper endelig på plass på inatur.no

Etter mye arbeid er omsider Skiforeningens løypenett lagt ut på kartløsningen fra inatur.no. Løypegrunnlaget skal tilsvare det som de siste papirkartene for Oslomarka er basert på.


Denne løsningen er gjort mulig ved mye arbeid fra mange parter, og spesielt må nevnes Ugland IT, Geodata og inatur.no.

Den tekniske integrasjonen mot web må regnes som foreløpig, og senere i år vil Skiforeningen sammen med inatur.no og Geodata lansere nye grensesnitt mot kartene og med nye interessante muligheter i koplingen mot Skiforeningens Markadatabase.

For å finne selve kartene, kan man enten gå inn på de enkelte løype-sidene via Føremeldingen eller menyvalget "Løyper" i Markadatabasen. Man klikker så på kartsymbolet, og får opp løypens startsted markert med en rød "nål" (kartet fra inatur kommer opp i eget vindu). Man kan også via Markadatabasen velge et "sted" som f.eks. ligger nogenlunde midt i det området man vil ha fram kart for. Det har vi gjort i eksempelet over ved å slå opp stedet "Belgen", en vik i Gjerdingen. Så har vi trykket på kartsymbolet slik bildet antyder. I kartet fra inatur markeres stedet "Belgen" midt i kartet. For å få fram skiløyper i dette området, må nå nok et ikon trykkes, denne gang et ikon i kartvinduet til inatur.no, se bildet under.

Etter dette vil det gå noen sekunder før løypene dukker opp i det samme vinduet. Dette er vist på bildet under. Som vi ser, er nå løypeikonet "trykket" inn og angitt gulaktig, for å angi at løypenettet er "slått på". Hvis vi vil ha bort løypene igjen, kan vi bare trykke ikonet på nytt.

Hvis du ikke allerede har prøvd de andre ikonene i kartvinduet, kan du jo forsøke:

"Forstørrelsesglasset" er for å zoome i kartene med muspekeren. "Hånden" er for å gjøre såkalt "panning": Klikk symbolet først, klikk så venstre mustast i en av kartets kanter og hold musknappen inne mens du "flytter" kartet i en eller annen retning ved å bevege hånden forsiktig. På denne måten kan du "vandre" i alle retninger uten å endre andre valg du har gjort i kartet. "Linjal" symbolet er for å regne ut avstander, dette er en meget nyttig funksjon! "GPS" symbolet er for å få ut UTM koordinatene til et punkt i kartet som du angir med et klikk. "Pluss" og "Minus" symbolene er andre på måter å zoome inn og ut på hhv. Forøvrig er alle ikonert forklart i høyre sidekant på kartene fra inatur.no (men klippet bort fra disse bildene).


Edit

Internett - eldre nyheter

23 Des 2004

Markastuene i ny presentasjon på nettet

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Skiforeningen presenterer herved stuene i Marka på en ny måte på nettet. Formålet er å knyttet sammen mye bakenforliggende informasjon fra Markadatabasen, samt gjøre det lettere for en som skal besøke stua å finne det man er på jakt etter.

16 Nov 2004

Føremeldingen i gang!

Av Olav Harlem | Internett

Endelig er vi i gang! I morgen er det meldt snø, og kuldegradene har allerede såvidt kommet. Føremeldingen kommer til å gi deg den sist oppdaterte informasjonen, enten du håper på noen dager skøyteis eller er på jakt etter de første snøflekkene i Marka - føg med!

27 Aug 2004

Status for Skiforeningens webserver og nettjenestene

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Tilsynelatende ser det ut som webtjenesten er i full gang igjen(!), men det er ikke helt tilfelle. Bl.a. er webkameraer og diskusjonsforum foreløpig ute av drift. Allikevel er nå all relevant informasjon oppdatert.