Integrasjon mot kart på inatur.no ute av drift

Integrasjonen mellom Markadatabasen og kartsystemene til inatur.no er midlertidig ute av drift.

Driftstansen skyldes omlegging til nytt kartsystem hos inatur.no. Integrasjonen mot Markadatabasen er lovet å være på plass igjen 8.11 2005.


Edit

Internett - eldre nyheter

19 Mar 2005

Skiforeningens løyper endelig på plass på inatur.no

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Etter mye arbeid er omsider Skiforeningens løypenett lagt ut på kartløsningen fra inatur.no. Løypegrunnlaget skal tilsvare det som de siste papirkartene for Oslomarka er basert på.

23 Des 2004

Markastuene i ny presentasjon på nettet

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Skiforeningen presenterer herved stuene i Marka på en ny måte på nettet. Formålet er å knyttet sammen mye bakenforliggende informasjon fra Markadatabasen, samt gjøre det lettere for en som skal besøke stua å finne det man er på jakt etter.

16 Nov 2004

Føremeldingen i gang!

Av Olav Harlem | Internett

Endelig er vi i gang! I morgen er det meldt snø, og kuldegradene har allerede såvidt kommet. Føremeldingen kommer til å gi deg den sist oppdaterte informasjonen, enten du håper på noen dager skøyteis eller er på jakt etter de første snøflekkene i Marka - føg med!