Ny kartløsning på inatur.no

Skiforeningens samarbeidspartner på digitale kart - inatur.no - har nylig gått over til en ny kartløsning. Det gir ny funksjonalitet i integrasjonen med Skiforeningens Markadatabase.

Kartene fra inatur.no er allerede sømløst integrert med Markadatabasen, og ingenting av dette er endret - se f.eks. nyhet nr. 1393 linket oppe til høyre. Pr. 4.11 er imidlertid følgende verdt å legge merke til:

  • Løypegrunnlaget er helt oppdatert, og det samme som danner utgangspunkt for løypekartene som i disse dager er på vei ut til alle Skiforeningens medlemmer
  • Skiløypene dukker automatisk opp når kart vises
  • Det er mye lettere enn før å se nøyaktig hvordan løypa går i terrenget
  • Kart dukker opp i et eget vindu som fyller hele skjermen. Målestokken dette kommer opp i er avhengig av oppløsningen på brukerens skjerm. Kartutsnittet er uansett slik at det dekker ca 25 km horisontalt og 20 km vertikalt, med "point-of-interest" punktet midt i utsnittet
  • Enkelt å zoome ut og inn, samt panorere (flytte seg i kartet uten å zoome)
  • Enkelt å regne ut avstand mellom to punkter
  • Mulighet for å skrive ut en høykvalitetskopi av kartutsnittet på egen skriver (dette koster 30 kroner og håndteres av inatur.no).

Hvis du vil prøve dette, kan du f.eks. gå til nettsiden for Løvlia og klikke på det lille kartikonet litt ned på siden.


Edit

Internett - eldre nyheter

01 Nov 2005

Integrasjon mot kart på inatur.no ute av drift

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Integrasjonen mellom Markadatabasen og kartsystemene til inatur.no er midlertidig ute av drift.

19 Mar 2005

Skiforeningens løyper endelig på plass på inatur.no

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Etter mye arbeid er omsider Skiforeningens løypenett lagt ut på kartløsningen fra inatur.no. Løypegrunnlaget skal tilsvare det som de siste papirkartene for Oslomarka er basert på.

23 Des 2004

Markastuene i ny presentasjon på nettet

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Skiforeningen presenterer herved stuene i Marka på en ny måte på nettet. Formålet er å knyttet sammen mye bakenforliggende informasjon fra Markadatabasen, samt gjøre det lettere for en som skal besøke stua å finne det man er på jakt etter.