Løypebasene er klare til dyst

Skiforeningens løypemannskaper er godt forberedte til ny innsats. Løypenettet er ryddet og merket. Prepareringsmaskiner og snøscootere er vedlikeholdt og klargjort for innsats i en ny sesong. Løypebasen i Sørkedalen, Per Gulbrandsen, er spesielt fornøyd. En splitter ny preparerings- maskin, med bl.a. forbedret sporfres for harde og isete forhold, er bestilt. Skiløperne i denne delen av Marka kan glede seg!

Etter to gode skisesonger med snø og skiføre fra november til mai, fikk vi en skikkelig «kalddusj» siste sesong. Mildværet slo inn over oss og skapte problemer, særlig i de lavereliggende områder. Til tross for dette klarte vi å tilby skiløyper i alle marker hele vinteren. Kunstsnøen som Skiforeningen produserer reddet skimulighetene for store og små skiløpere i de aller laveste og minst snørike områdene. På Greverud i Oppegård kunne vi f.eks. melde om nypreparerte skiløyper hver dag i hele skisesongen. Kunstsnø ble produsert nattetid, kjørt ut og preparert i morgentimene. I de nordlige og høyereliggende deler av Marka var skiforholdene stort sett tilfredsstillende gjennom hele vinteren.

I forkant av en ny sesong krysser vi fingerene og håper på en god, gammeldags vinter igjen. Skiforeningens løypemannskaper er godt forberedte til ny innsats. Løypenettet er ryddet og merket. Prepareringsmaskiner og snøscootere er vedlikeholdt og klargjort for innsats i en ny sesong. Løypebasen i Sørkedalen, Per Gulbrandsen, er spesielt fornøyd. En splitter ny preparerings- maskin, med bl.a. forbedret sporfres for harde og isete forhold, er bestilt. Skiløperne i denne delen av Marka kan glede seg!

Med siste vinter i minne må vi periodevis regne med vanskelige og marginale snøforhold, særlig i de lavereliggende områder av Marka. Dette er utfordringen og virkeligheten for løypemannskapene våre. Å forvandle isete og harde løyper til attraktive skispor krever spisskompetanse og yrkesstolthet. Mannskap, prepareringsmaskiner og utstyr settes virkelig på prøve i en hektisk vintersesong.

På de nye oversiktskartene som alle medlemmer har fått sammen med dette nummeret av Snø&Ski, vil du se at vi skiller mellom upreparerte løyper, scooterkjørte løyper, maskinpreparerte løyper, samt lysløyper. I tillegg prepareres løyper for fristil og skøyting.

Dersom værgudene er greie med oss og vi får nok snø, vil vi anbefale deg å søke de upreparerte løypene og scooterløypene med naturlige staup og svinger og utfordringer i massevis. De upreparerte løypene blir som navnet indikerer ikke preparert med scooter eller prepareringsmaskin. Her må du selv tråkke opp sporene dine. Scooterløypene kjøres gjennom etter større snøfall for å få en god og fast «såle». Løyper for fristil/skøyting finner du hovedsaklig på skogsbilveiene og i lysløypene hvor det er bredt nok til begge stilarter.

Føretelefonen 820 52 020 Ring 820 52020 og bli oppdatert om skiføre og preparerte løyper i ditt aktuelle Markaområde. Meldingen legges ut så snart som mulig etter kl. 08.00 hver dag i skisesongen. Føretelefonen koster kr 5,45 pr. minutt.

Føremelding på internett

Føremeldingen gir deg daglig en oppdatert rapport om vær, temperatur, skiforhold og løypepreparering i alle marker. Dersom det er endringer i løpet av dagen, legges også dette ut fortløpende. Med den store mengde informasjon som skal bearbeides, tar det noe lengre tid å få lagt ut føremeldingen på internett enn på telefon. Vanligvis er føremeldingen klar mellom kl. 09.00 og 10.00. I tillegg til føremeldingen legger vi daglig også ut smøremelding. Her anbefaler vi dagens smøring for turløpere og for konkurranseløpere.

Stuer og små serveringssteder

Kikut i Nordmarka, Løvlia på Krokskogen, Skullerudstua og Vangen i Østmarka er Skiforeningens storstuer i Marka. I tillegg til disse stuene samarbeider Skiforeningen med grunneiere, kommuner og frivillige om driften av små serveringssteder i Marka. Målet er å kunne tilby enkel servering og muligheter til en hvil for turfolket. I Nordmarka finner du Gørjahytta mellom Kikut og Varingskollen, og Sandvikshytta ved Katnosa. På Krokskogen Heggelia. I Bærumsmarka Vensåsseter. I Lommedalen Greinehytta. I Vestmarka Mikkelsbonn. Hyttene holder åpent lørdag og søndag i skisesongen.

De «mykeste» har forkjørsrett

Marka er stor, og det er plass til alle. Brukerkonflikter oppstår allikevel nå og da. Særlig på store utfartsdager kan det være trangt om plassen. Vis vanlig folkeskikk og gi de «mykeste» forkjørsrett. Det betyr at trenende må vike for turgåere, voksne for barn osv. Bruker du hodelykt, må du vise hensyn og ikke sette lysstrålen rett i ansiktet på møtende skiløpere.

Fjern møkka

Det er selvfølgelig plass til hunder og hundeeiere i Marka også! Vi anbefaler imidlertid å benytte mindre trafikkerte løyper eller gå på tider hvor det er lite folk i løypene. Og sist, men ikke minst: Som hundeeier er det din plikt å sørge for å få den vekk fra løypa! Det er utrolig irriterende å få griset til skiene med fersk hundemøkk! Husk pose eller sørg for å få «møkka» ut av løypetraseen.

Skogen som arbeidsplass

Vis forståelse for at skogeierne må kunne drive sin virksomhet. Skiforeningens viktigste samarbeidspartnere er de 2000 grunneierne (private og kommuner). De fleste av disse er organisert i utmarkslag som Skiforeningen har egne samarbeidsavtaler med. Selv om grunneierne tar et betydelig hensyn til skiløypene og friluftslivet i sine drifts- og brøyteplaner, oppstår det nå og da konflikter pga. tømmerdrift o.a. De fleste skiløypene går nettopp på skogsbilveier og på driftstraseer etter tømmerhogst. Det er viktig at vi som skiløpere viser forståelse for at skogeierne må kunne drive sin virksomhet. Av og til fører dette til noe ulempe eller endrede traseer for skiløperne. Melding om brøyting o.a. legges ut på internett/føremeldingen.


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

02 Des 2005

Barmarksarbeider må til for å få løyper

Skiforeningen generelt - eldre nyheter

23 Nov 2005

Julebord på Kikut 6. desember!

Av Annemarie Erichsen | Skiforeningen generelt

Alle Skiforeningen's medlemmer over 55 år er hjertelig velkommen. Det er begrenset antall plasser, så vær rask med påmeldingen.

11 Nov 2005

Friskis & Svettis har åpnet nytt treningssenter i Mølleparken 2.

Av Skiforeningen | Skiforeningen generelt

Kjøp årskort for 2006 nå, og tren gratis resten av 2005. ( Pris på årskort 3400,-)

03 Nov 2005

God lesning om oss!

Av Skiforeningen | Skiforeningen generelt

Med sine svenske "briller" har Pollyanna von Knorring har skrevet en morsom artikkel oss turskøytere i Oslo-området. Den har vært publisert i Stockholmklubbens blad "Isbiten", og gjengis her med tillatelse.