Heggelia holder åpent hver dag frem til etter påske!

Heggelia har en usedvanlig flott beliggenhet, på den lille haugen midt på Nordre Heggelivann. Plassen er en gammel finneplass, ryddet midt på 1600 tallet en gang. Heggelia er et viktig knutepunkt og turmål i denne delen av Marka . Til stor glede for alle markabrukere holder Heggelia åpnet hver dag frem til etter påske!!

Fine utgangspunkter for en tur tur til Heggelia er Skansebakken i Sørkedalen og Damtjern. Til Damtjern kommer du best med bil over Sollihøgda til Sundvollen: Her til høyre og videre langs Steinsfjorden til Åsa. Her til høyre og bratt opp til Damtjern.

Fra Skansebakken anbefaler vi "hovedløypa" til Løvlia. Den starter ved husene ved Nedre Lyse, og følger skogsbilveien opp mot Lysedammene og videre forbi Smedmyrkoia (4,5km), der DNT Oslo og Omegn har servering noen helger i vinterhalvåret. Løypa går videre opp de lange Gopletjernsbakkene (med Gopletjernsåsen på venstre side). Så går løypa på en annen skogsbilvei opp Kjagdalen mot Langtjernsbrenna. Terrenget her oppe er nesten litt fjellaktig og vilt. Oppe på Langtjernbrenna (8,3 km) er det reist en minnetavle til minne om Milorgs slippaktivitet her under 2. verdenskrig. Fra Langtjernbrenna går løypa gjennom et trangt skar (605 m.o.h.), før den går slakt utfor ned mot Store Oppkuvvann. Her oppe ligger snøen lenge og kommer tidlig! Har du tid, så stikk gjerne en tur opp på selve Oppkuven 704 m.o.h. og en av de høyeste toppene i Marka. Løypa går nå i fint og lett terreng langsmed Store Oppkuvvann og Lille Oppkuvvann før den tipper utfor. Løypa til Heggelia tar av til venstre etter at bakkene er slutt. Fortsetter du hovedløypa videre krysser denne bilveien nede ved Gagnumseter og Skamrek (12,8 km). Her tar løype til høyre mot Storflåtan. Løypa til venstre går over isen til Heggelia og videre over begge Heggelivannene.

Fra Damtjern starter løypa på parkeringsplassen og følger veien på sørsiden av vannet. I veikrysset etter ca 600 meter tar den til høyre, og følger skogsbilveien (Sandvviksveien) oppover lia til den møter hovedløypa fra Vassendvika til Løvlia. Den krysser så Sandviksdalen og deretter Grenaderløypa. Her tar du til til høyre opp mot Skamrek og videre mot Heggelia.


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

06 Jan 2019

Heggelia

Ut på tur - eldre nyheter

27 Mar 2006

Nye løyper i Gjelleråsmarka i Markadatabasen

Av Steinar Kjærnsrød | Ut på tur

Markadatabasen får stadig tilsig av nytt innhold, og nå nylig har tre nye løyper i Gjelleråsmarka kommet til. Løypene prepareres ikke av Skiforeningen, men av lokale krefter.

27 Mar 2006

Fra arkivet: Artikkel fra 27.03.2006. Tykk is på Tyrifjorden og Holsfjorden

Av Oddvin Lund | Ut på tur

Flott skøyteis i vente? Helgas fellesturer i regi av "Skiforeningens turskøytegruppe" samlet ei gruppe skøytere både lørdag og søndag. Ved å følge gamle råk hvor vannet tidligere har sivet opp på isen, kan man finne et nett av "veier" med god glid.

25 Mar 2006

Påskesol men fortsatt tørrsnøføre mange steder

Av Steinar Kjærnsrød | Ut på tur

Den kalde værtypen gjør at det i høyereliggende strøk er tørrsnøforhold, selv om sola skinner fra skyfri himmel. Dette gjelder i skrivende stund i hvert fall i Ringkollområdet og de nordlige delene av Nordmarka.