Oppgradering av Skiforeningens webserver

Skiforeningens webserver blir ute av drift i perioden fredag 27. oktober kl. 15.30 til søndag 28. oktober kl. 12.00 (senest).

I forbindelse med ny web som skal lanseres i begynnelsen av november trenger Skiforeningens webserver litt systemvedlikehold. Det vil bli utført i tidsrommet nevnt over. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre for brukere av våre nettjenester, men dette vedlikeholdet er helt nødvendig.

Vennlig hilsen SKiforeningen.


Edit

Internett - eldre nyheter

05 Nov 2005

Ny kartløsning på inatur.no

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Skiforeningens samarbeidspartner på digitale kart - inatur.no - har nylig gått over til en ny kartløsning. Det gir ny funksjonalitet i integrasjonen med Skiforeningens Markadatabase.

01 Nov 2005

Integrasjon mot kart på inatur.no ute av drift

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Integrasjonen mellom Markadatabasen og kartsystemene til inatur.no er midlertidig ute av drift.

19 Mar 2005

Skiforeningens løyper endelig på plass på inatur.no

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Etter mye arbeid er omsider Skiforeningens løypenett lagt ut på kartløsningen fra inatur.no. Løypegrunnlaget skal tilsvare det som de siste papirkartene for Oslomarka er basert på.