Vårtur langs grenseelva

En vårtur langs Lysakerelva fra Bogstadvannet til den renner ut i Oslofjorden ved Lysaker er en stor opplevelse. På sin 7 kilometers ferd opplever du stilleflytende partier, store fosser, ville stryk og canyons. Og rester og spor etter tidligere tiders virksomhet.

Fåd betyr grense eller gjerde og var navnet på Lysakerelva til langt ut på 1800 tallet. I vår tid danner elva grensen mellom Oslo og Bærum. Lysaker var navnet på gården nederst ved elva, der jernbanestasjonen ligger i dag. Navnet Lysaker kommer av det gammelnorske "Ljosaker”, en lys kornåker. Noen velger å gå turen fra Lysaker til Bogstad. Andre velger å starte fra Eiksmarka, Fossum, Røa eller Voksen og følge elva sørover til den renner ut i Lysakerfjorden. Starter du fra Voksen får du med deg hele strekningen. Det er opparbeidet tursti på begge sider av elva helt fra Osdammen ved Bogstadvannet der elva starter til Lysaker stasjon. Turstien går på begge sider av elva, både på Oslo-siden og på Bærums-siden. Dette gjør det mulig å gå en rundtur istedenfor å gå fram og tilbake. I tillegg har turstien langs Lysakerelva tilknytningspunkter til flere andre turveilenker, bl.a. til Ankerveien, til Jarmyra – Tjernsrudområdet, og til Kyststien langs Lysakerfjorden. Fra Bogstadvannet på Oslosiden (østsiden ) av Lysakerelva til Lysaker er stien god nok til å sykle. Vår tur går på Bærumssiden og følger en sti/turvei som ikke egner seg for dette. Denne stien går nærmere elva enn på Oslosiden, stedvis med fantastisk utsikt ned til de frådende vannmassene. Gummistøvler anbefales. Start fra bussholdeplassen ved Ankerveien /Bogstad camping og følg Ankerveien forbi skolen og Golfklubben, langs steingjerdet og så ned Masovnbakken i sving ned til elven. Her lå jernverket på Fossum som var et underbruk under Bærum Jernverk. På venstre side av stien kan du, om du leter litt, se en liten bue av teglstein som er rester av ovnsåpningen. Vi krysser Hammarbrua og følger sti og fortau langs vestbredden av elva. Underveis passeres steinfundamentene etter Voksen Mølle. Mølledriften opphørte omkring 1930, men ble tatt opp igjen under annen verdenskrig. Stien fortsetter videre til Grini bro. Her lå Grini Teglverk som ble anlagt av Peder Anker ca. 1790 og nedlagt i 1902. Den store rødmalte trebygningen var bolig for arbeiderne. ”Verket” som huset kalles var Bærum kommunes kulturminne i mars i år. Vi krysser under Røabanen og følger veien langs Grinidammen til Grini mølle. Grini mølle var i drift til århundreskiftet. Her ligger også Grini kraftstasjon som ble bygget av Løvenskiold i 1915. Hele Røadistriktet fikk strøm herfra. Den egentlige turstien starter her. Birger Ruud, vår kjente storhopper, har anlagt stien som går opp og ned langs elva. Underveis vil du oppleve fantastisk utsikt til ”Røafallene”, trange juv og uberørt natur. Et stykke Vestland, midt i bebyggelsen! Som en kuriositet kan nevnes at scener fra den amerikanske filmen etter Jack Londons roman ”Når villdyret våkner!” ble tatt opp ved Lysakerelva. På vår tur langs elva ser vi rester etter Røa mølle og Ullern mølle. Her var det arbeidsplasser og stor aktivitet i tidligere tider. Vi går opp på Bærumsveien ved den store veifyllingsbroen og fortsetter Vollsveien nedover på fortauet mot Lysaker. I første sving tar stien av ned skråningen. Stien går gjennom et terreng med frodig løvskog og rolige partier av elva og fortsetter langs elvebredden mellom fabrikkker og det store butikksenteret CC Vest. Herfra er det kort vei til Lysaker jernbanestasjon hvor vi kan avslutte turen.

Kilder: ”Opplevelser langs Lysakerelva”. Brosjyre utgitt av Bærum kommune. ”Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen”. Trygve Christensen.


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

16 Okt 2019

Bogstadvannet

Ut på tur - eldre nyheter

30 Mar 2007

Supre skiforhold i Marka denne påsken!

Av Olav Harlem | Ut på tur

Skiforeningen anbefaler å legge en tur eller flere til Marka i påsken. Etter en lang periode med plussgrader og sol har de fleste avskrevet mulighetene for skiturer i Marka denne påsken. De tar feil! Sjelden har forholdene vært bedre enn i år, sier løypeinspektør Olav Harlem

07 Feb 2007

Snøsikker tur fra Skansebakken

Av Olav Harlem | Ut på tur

Denne turen er oftest mulig å gå både tidlig og sent i sesongen, siden den går i områder med gode snøforhold

17 Sep 2006

Vinteren 2005/2006 i Marka og på nettet

Av Steinar Kjærnsrød | Ut på tur

Vi er i midten av september og slik sett er det kanskje litt sent å gjøre et tilbakeblikk på forrige skisesong. Men hos meg som sikkert hos mange ligger inntrykkene friskt i minne siden forrige vinter var en skivinter langt bedre enn enn de fleste.