Over metern!

Skimulighetene i våre nærområder er på hell. Vi velger derfor Ringkollen nordvest i Marka denne helgen. Her er det fortsatt over meter’n med sne og en rekke godt preparerte løyper.

Skibussene er slutt for sesongen så du er avhengig av privatbil denne helgen. Stor p.p og bomvei fra Klekken. ”Treningsrunden” på ca. 15 km som vi skal følge går i vakkert og variert Krokskogterreng. Løypa går ut fra oppslagstavlen ved parkeringsplassen. Vi holder til venstre og går i svak motbakke opp til Kolltjern. Vår løype dreier til høyre og sydover. Videre i flott, åpent terreng forbi Femputtene. Navnet kommer av fem små tjern eller putter som ligger tett samlet.

Snart passeres løypas høyeste punkt, ca 660 moh., like ved Borgersetra. Den gamle setra ligger litt vest for skiløypa. I løypekrysset tar vi 90 grader til venstre, og følger løypa østover til Rughaug, Oslomarkas 10. høyeste topp med sine 681 m.o.h. Vidt utsyn fra toppen.

Snart er vi ved løypeknutepunktet ved Vambutjerna. Her går det løyper mot Øyangen og Øyangsrøysa. Vi følger ”Treningsrunden” til høyre mot Vikseter. Her var det tidligere en åpen setervoll. Seteren tilhørte Mo gård og Jørgen Moe var ofte her. Husene ble revet i 1941 p.g.a drikkevannsrestriksjoner. Turen går nå noen hundre meter nordover før den følger en traktorvei til Høgåsveien. Denne veien ble bygget i forbindelse med anlegget av Holsledningen like før 1950. Løypa fortsetter tilbake til Borgersetermyra. Herfra følger vi samme trase tilbake til Ringkollen som vi gikk ut.

Annen informasjon


Edit

Ut på tur - eldre nyheter

25 Mar 2008

Det er NÅ du må ut på ski i Marka!

Av Skiforeningen | Ut på tur

Glem at det har vært påske og alt du har hørt om dårlige vintre og klimaendringer - nå ligger Marka mer innbydende enn noen gang tidligere i vinter!

13 Mar 2008

Snøsikkert på Hadelandsåsen!

Av Olav Harlem | Ut på tur

I noen deler av Marka er det nå helt snøbart, men ikke la deg lure av det. Du må for all del ikke sette bort skiutstyret, for det er meldt bra vær i påsken.

13 Mar 2008

Hadelandsåsene en del av Oslomarka

Av Steinar Kjærnsrød | Ut på tur

Du leste riktig. Hadelandsåsene er nå formelt "tatt opp" i Oslomarka, rettere sagt inn i Markadatabasen - Skiforeningens omfattende webbaserte oppslagsverk for Oslomarka.