Med sykkel langs Ankerveien

Ankerveien ble anlagt av Peder Anker i årene 1791 til 1793 som driftsvei mellom Bærum Verk, Fossum Verk og stangjernshammeren han hadde i Maridalen. Vår tur følger Ankerveien vestover fra Bogstad camping og frem til Bærums Verk. Turen er ca. 10 kilometer.

Følg Ankerveien forbi Bogstad skole til Hammerbrua som krysser Lysakerelva. Vi fortsetter opp bakken forbi boligfeltet med terrasseblokker, rekkehus og eneboliger. På høyre side av veien passeres Fossum Verks skole fra 1804. Skolen var i bruk helt frem til 1960-tallet.

Vi sykler videre forbi Fossumbanen til Nordby gård der veien gjør en krapp høyresving. Her fortsetter Ankerveien rett frem og forbi stedet der to Milorg-gutter ble skutt under krigen. Vi sykler gjennom et vakkert kulturlandskap mot Hagagårdene og frem til Stein gård. Hagajordene er i dag golfbane. Ankerveien gikk i gamle dager gjennom tunet på Stein gård. I våre dager er veien stengt her, og vi følger stien på oversiden av gården.

Fra Stein er det panoramoutsikt over indre Oslofjord med Kolsås-Dælivann landskapsvernområde nærmest. Snart passeres Steinstjern, og vi begynner utforkjøringen ned til Bærums Verk. Ta deg god tid på dette særegne stedet. Her finner du bl.a. koselige butikker og kafeer, gamle arbeiderboliger, ovnsmuseum og den fredede hovedbygningen fra 1765.


Edit

Ut på tur - eldre nyheter

10 Mai 2008

Har du syklet her?

Av Redaksjonen | Ut på tur

Snøen smelter, og sykkelen slipper igjen til på skogsbilveiene. Kanskje du skal prøve noen nye sykkelveier i vår? Her er 12 forslag!

30 Apr 2008

Til fots eller sykkel fra Skansebakken

Av Skiforeningen | Ut på tur

Tom Stensaker, har følgende forslag til skitur i 1. mai helgen

23 Apr 2008

Opplev Lysakerelva i vårflommen!

Av Skiforeningen | Ut på tur

En stor del av Krokskogens vann sogner til Lysakerelva. Nå i slutten av april er snøsmeltingen størst og elva på sitt flotteste.