Skiforeningens søskenbarn på Gjøvik

Visste du at Skiforeningen har en lokal avlegger på Gjøvik? "Skiforeningen Gjøvik og omegn" heter foreningen. Den ble stiftet i 1988 og du kan lese mere om bakgrunnen for dette i et kommende nummer av Snø & Ski.

Men Markadatabasen har nå også etablert seg på Gjøvik, eller rettere sagt på "Gjøvik, Toten og Land" som er navnet på Markadatabasens 13. Markaområde. Dette betyr at Markadatabasens kjente tjenester etter hvert blir utvidet til også å dekke dette området. Hovedfokuset blir lagt på føremelding, men det betyr også at det blir nødvendig å opprette steder, stuer og løyper i Markadatabasen. Dette arbeidet er alt godt i gang, og føremelding for deler av området er nå tilgjengelig via Skiforeningens daglige føremelding.

Området er stort og dekkes bl.a. av store deler av kommunene Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune. Det er mange som tilrettelegger løyper i dette området, bl.a. kommunene selv, men også mange private løypelag og idrettslag. Planen er at Markadatabasens kartsystemer skal kunne vise dette store løypenettet integrert og ikke minst tilby føremelding på samme måte som for de andre områdene i Markadatabasen.

For å få til dette er man avhengig av tett samarbeid med kommunene og de andre løypeaktørene, og dette arbeidet er alt i gang. Gjøvik kommune sine løypekjørere melder nå inn sin preparering av løypene i Gjøvikmarka hver gang de kjøres, og det blir umiddelbart vist fram i føremeldingen samme dag. Disse løypene er da definert i Markadatabasen med eget navn og nummer, og etter hvert blir det også knyttet tekst og bilder til løypene og stedene slik vi kjenner det fra Markadatabasen.

I tillegg til disse løypene er det lagt ut løyper lenger syd i området. F.eks løypene ut fra Vind (her skal NM på ski foregå i februar) og ikke minst mange løyper vestover fra Raufoss i retning Land og Randsfjorden. Alle disse løypene er nå tilgjengelige via Markadatabasens topografiske kart (Geodata) selv om løypene ikke er definert med navn og nummer i Markadatabasen ennå.

Gjøvik-Oslo traseen går tvers gjennom dette området i nord-syd retning og inn i Hadelandsåsene syd for Sønsterudgrenda. Denne traseen prepareres av flere små løypelag mellom Eina, Trevatn, Solvoll og Raufoss. Det er meningen at disse løypestrekkene også skal dekkes fullverdig av føremeldingen slik at det er mulig å planlegge en Gjøvik-Oslo tur vha. Markadatabasen.

Aktuelle linker


Edit

Flere bilder

Ut på tur - eldre nyheter

27 Des 2008

Markaminner fra i sommer

Av Redaksjonen | Ut på tur

Det er naturlig nok bilder av Marka i vinterskrud som preger Markadatabasen nå. Men 670 bilder fra tidligere i år kaller fram fine minner om våren, sommeren og høsten i Marka. Før året ebber ut tar vi en "mimretur" til vårt bildegalleri!

01 Des 2008

Advent med snø

Av Redaksjonen | Ut på tur

Den første adventshelgen kom det andre store snøfallet i Oslomarka denne vinteren. Det første kom en måned tidligere, og nå var det fint med litt påfyll.

02 Nov 2008

Sesongens første skihelg et faktum!

Av Steinar Kjærnsrød | Ut på tur

15 cm nysnø, innbydende skiløyper, sol og et par kuldegrader - kan man forlange mer når kalenderen så vidt har skiftet til november?