Saken er kart!

 • Av Redaksjonen
 • Markanytt
 • Internett
 • Publisert 15.01.2009 07:24
 • Oppdatert 06.06.2015 20:18

Visste du at all informasjon i Markadatabasen er kartfestet og at Markadatabasen tilbyr to forskjellige kartsystemer for å vise fram informasjonen? I denne første av flere artikler forklarer vi hvordan Google Maps og Google Earth brukes i Markadatabasen for å vise denne informasjonen.

Kartsystemene til Google er i bruk på mange nettsteder i verden. Fordelen med disse er at de er helt gratis å bruke og at de har et vell av muligheter for den som skal lage karttjenester. Ulempen er at selve kartgrunnlaget i tjenesten er ganske varierende avhengig av hvor man er i verden. Generelt er kvaliteten på kartene best i bynære strøk, og det er jo ikke først og fremst her vi går på tur. Karttjenestene som bygger på Google er derfor først og fremst egnet til planleggingsformål, ikke for å få detaljert topografisk informasjon om terrenget der vi ønsker å gå på tur. Til det har Markadatabasen et annet kartsystem som er forklart i en annen artikkel.

Kartfestet informasjon i Markadatabasen

I Markadatabasen er denne informasjonen kartfestet:

 • Steder og stuer
 • Løyper
 • Sykkelruter
 • Turer - siden de er satt sammen av løyper eller sykkelruter
 • Bilder - hvis fotografen har angitt kartposisjon eller bildefilen inneholder dette
 • Områderelaterte visninger av føremelding, løyper, sykkelruter og steder

Alle steder, stuer, løyper, ruter, turer og bilder (de som har kartposisjon) har en visning på Google Maps. Denne visningen finner du link til på nettsiden til det enkelte sted/stue/løype/rute/tur/bilde. Ofte vil linken være angitt med den kjente Google logoen, evt en liten "g" med hyperlink eller via en hyperlink ala "Vis på kart" eller liknende.

Steder, stuer og turer har også en "minivisning" av Google kartet direkte på nettsiden sin. Mer at denne visningen er noe forenklet i forhold til den fulle visningen som er hyperlinket.

Noe av det siste er at de områdevise føremeldingene også har en visning på Google Maps. Her ser du løypene fargekodet i forhold til hva slags preppestatus de har, samtidig som du kan lese om løypene, stedene, området og selve føremeldingsteksten for det området gjeldende dag. Denne visningen oppdateres automatisk når det skjer endringer i føremeldingen. Link til denne visningen finner du på toppen av hver løypetabell i de områdevise føremeldingene.

En annen artikkel går gjennom de enkelte Google Maps visningene i Markadatabasen via eksempler. Resten av denne artikkelen forklarer hva du kan gjøre når du ser på en Google Maps nettside i Markadatabasen.

De enkelte delene av en Google Maps nettside

En GM-nettside består av en innholdsfortegnelse i venstre kolonne og et kartvindu med en en rekke knapper og verktøy du kan klikke for å gjøre operasjoner i kartet. Over innholdsfortegnelsen og kartvinduet ligger det en rad med linker som stort sett bringer deg til andre Google tjenester.

Innholdsfortegnelsen

Her finner du en liste over det innholdet denne visningen består av. Noe av dette innholdet kan vises i kartvinduet, og andre ting finner du bare i innholdsfortegnelsen. Oftest står det en del tekst på toppen av innholdsfortegnelsen som beskriver det denne visningen dreier seg om, f.eks. et markaområde, en, løype, en sykkelrute, en føremelding mm.

Nedover i innholdsfortegnelsen vil du kunne finne en eller flere "foldere" som du kan åpne og lukke. Noen kan allerede være åpne og noen kan være lukket. Du åpner og lukker folderne ved å klikke på pluss (+) og minus (-) tegnene.

Inne i folderne finner du innhold som vises i kartet. Alt slikt innhold har en "infoboks" knyttet til seg. Den kan du få opp på to måter - enten ved å klikke på innholdet i selve kartvinduet eller ved å klikke på innholdselementet i innholdsfortegnelsen. Noen slike innholdselementer kan du dessuten slå av og på i kartvinduet ved å krysse og avkrysse en avkrysningsboks til venstre for innholdslementet. Dette kan være aktuelt hvis du synes kartvinduet er litt overfylt med informasjon. Noen ganger er imidlertid disse avkrysningsboksene de-aktivert. Eksperimenter med litt klikking i innholdsfortegnelsen så skjønner du fort hvordan dette virker!

Kartvinduet

I tillegget til innholdet fra Markadatabasen vil du finne en del faste ting:

 • Øverst til venstre er det en "zoome-slider" som lar deg zoome inn og ut i kartet. Zoome kan du også gjøre med mus som har rullehjul og ved å dobbeltklikke i kartet (ikke på et innholdselement). Evt. kan du også klikke høyre mustatst i kartet, og ser da valg for å zoome inn og ut.
 • På zoome-slideren finnes det også fire piler som ved klikk lar deg flytte deg ("panorere") nord, syd, øst eller vest i kartet. Et klikk flytter kartet ca 25% i den retningen. En annen måte å flytte kartet på er å klikke venstre mustast, holde den inne mens du så beveger kartet i den retningen du ønsker. Slipp opp når du har flyttet dit du vil.
 • Øverst til høyre finner du en rad med knapper. Knappene merket "Terreng", "Kart" og "Satelitt" endrer bakgrunnen i kartet. For de områdene Markadatabasen dekker gir nok "Kart" og "Terreng" best resultat. I tillegg er det en knapp merket "Mer ..." ("More .." i engelsk oppsett). Denne er interessant, for bak denne knappen kan du finne innhold som folk fra hele verden har knyttet til de områdene vi ser på. Prøv deg fram og se om du finner noe interessant. Flere av Markadatabasens fotografer har f.eks. fått sine bilder "godkjent" for visning her (velg "Bilder").


Edit

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

21 Jan 2009

Bedre kart i Markadatabasen

Internett - eldre nyheter

24 Okt 2006

Oppgradering av Skiforeningens webserver

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Skiforeningens webserver blir ute av drift i perioden fredag 27. oktober kl. 15.30 til søndag 28. oktober kl. 12.00 (senest).

05 Nov 2005

Ny kartløsning på inatur.no

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Skiforeningens samarbeidspartner på digitale kart - inatur.no - har nylig gått over til en ny kartløsning. Det gir ny funksjonalitet i integrasjonen med Skiforeningens Markadatabase.

01 Nov 2005

Integrasjon mot kart på inatur.no ute av drift

Av Steinar Kjærnsrød | Internett

Integrasjonen mellom Markadatabasen og kartsystemene til inatur.no er midlertidig ute av drift.