Hvordan tolke preppestatusen i føremeldingen

Mange ser seg blind på datoen for når en løype sist var preparert og antar at de beste løypene er de som sist ble preparert. Dette er ofte riktig, men ikke alltid. Noen tror også at løyper som ikke har vært preparert på en stund er ”dårligere” enn de som er nylig preparert.

Fokuset på sanntidsinformasjon på Internett må kanskje ta skylden for noe av dette, for vi omgir jo oss med mange nettjenester som viser tilnærmet ”live” informasjon hentet fra omgivelsene våre. Dette kan kanskje være nyttig for rutetider, trafikkmeldinger, lagerbeholdningen på Ikea ol. men er begrenset nyttig når det gjelder preparering av skiløyper. I hvert fall må prepareringsstatusen sammenholdes med værforholdene, dvs. snødybde, snøkonsistens og temperatur og dagens vær.

Det kan eksempelvis være flere grunner til at en løype ikke er preparert på en stund:

  • Lite snø, dårlig hold i snøen – en løypemaskin kan veie opp til 5 tonn og hvis det er lite snø eller dårlig hold i snøen (ingen mellomlag med fastere snø eller skare), vil en løypemaskin kunne gjøre mer skade enn nytte ved prepping på slikt underlag. F.eks. vil det føre til at grus blir blandet inn i snøen hvis det kjøres under slike forhold på en skogsbilvei.
  • Stabile vinterforhold, ingen preparering nødvendig – de aller beste forholdene får man etter at en løype har ”satt” seg. Det skjer flere dager etter siste preparering etter snøfall. Løypa blir fastere som følge av deformering av snøkrystallene og det faktum at flere har gått i løypa. Det er ingen grunn for løypebaser å harve opp slike løyper på nytt da sporene bare blir løse. Slike løyper fremstår da med status ”Preparert tidligere”, evt. ”Preparert, bra forhold” og er i begge tilfeller en indikasjon på gode forhold.

Samtidig er det også situasjoner der det er nyttig å vite om en løype er nypreparert. For eksempel:

  • Etter store snøfall – husk at løypemannskapene oftest venter til det har sluttet å snø med å kjøre opp sporene på nytt. Inntil så har skjedd vil slike løyper i praksis være gjensnødd, litt avhengig av hvor mye snø som har kommet. Allikevel fremstår de da som ”Preparert tidligere” men vil kunne være utfordrende å gå i. I dette tilfellet indikerer derfor denne preppestatusen noe helt annet enn i situasjonen nevnt over.
  • Ved stor slitasje, nullføre, vekslende forhold, is i sporet – selv ved stabile vinterforhold vil løyper etter hvert bli slitt pga. stor trafikk, ploging i nedoverbakker osv. Løypebasene vil oftest ”pynte” på slike løyper innimellom. Utfordringene blir større utover våren når sola tiner snøen på dagen mens det fryser til om natten igjen. Eller ved vekslende forhold rundt null grader. Da kan det gi seg store utslag på føreforholdene hvorvidt en løype er nylig preparert eller ikke.

Oftest vil teksten i føremeldingen si noe om disse tingene. Men hvis du kun avleser preppestatusen, må du lære deg til å se den i sammenheng med været som er akkurat nå og har vært de siste dagene.

Løyper med status ”Delvis preparert”

Den dagen en løype får denne statusen betyr det at deler av løypa er kjørt denne dagen. Hvilke deler vil oftest framgå av teksten i føremeldingen – vi har ikke noe system for å angi dette visuelt på kartet. Det kan være ulike grunner til at en løype meldes med denne statusen:

  • Deler av løypa går over vann og det er for usikker is til å kjøre spor over vannet
  • Deler av løypa går på skogsbilvei som brukes til skogsdrift eller annen trafikk. Dette skjer ofte. På Løvenskiolds eiendom er noen ganger noen vanligvis ubrøytete skogsbilveier tilgjengelig for jegere før jul. Løyper som delvis går på disse veiene vil da få status "Delvis preparert". Nye Heggeliveien og Gråsæterveien er eksempler på slike veier. Vinteren 2010/2011 er mange av skogsbilveiene mellom Stryken – Gjejrdingen – Katnosa i bruk til skogsdrift og derfor er løypene på disse enten ”Delvis preparert” eller til og med "Ikke preparert".


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

11 Jan 2011

Hvor er kartene i Markadatabasen?

06 Jan 2011

Populær føremelding

Ut på tur - eldre nyheter

19 Feb 2011

Besøk markastuene i vinterferien!

Av Redaksjonen | Ut på tur

Marka er mangfoldig når det gjelder løyper og stier, og det gjelder også nettet av serverings- og overnattingssteder. I Markadatabasen går begge typer steder under betegnelsen "stuer".

06 Jan 2011

Populær føremelding

Av Redaksjonen | Ut på tur

Skiforeningens føremelding er denne vinteren bedre og mer omfattende enn noen gang. Ca 70 flere løyper er blitt en del av førmeldingen, som nå dekker så godt som hele løypenettet fra Vestby og Røyken i sør til Gjøvik i nord. Føremeldingen er å finne på stadig flere nettsteder.

14 Nov 2010

Svenskeveien - en vandring på nesten 100 år gammel historie

Av Odd Tore Saugerud | Ut på tur

Ønsker du en rolig tur hvor veien og opplevelsene langs den er målet? En tur som kan nytes både i sol og tåke, hvor tilbakelagte kilometer og kilometertider er uvesentlige? Svenskeveien er da et godt alternativ. Du vandrer på nesten 100 år gammel historie gjennom vakker natur, og har muligheten til avstikkere til litt ekstra kultur eller vide utsyn underveis. Og den kan fortsatt nytes mens du venter på at skiføret kommer.