Kaffepost med Milorg-kåseri ved Åmotdammen

Som et ledd i årets Skogtrim inviterte Østmarka orienteringsklubb og Sagelvas Venner til kaffepost ved Åmotdammen søndag 10. juni. Mer enn 100 hadde tatt turen opp gjennom det ulendte terrenget på dammens vestside for å høre Alf Stefferud kåsere om Milorgs aksjoner i Østmarka under krigen.

Milorg hadde en rekke aktiviteter i Østmarka gjennom store deler av krigen, men det er særlig to hendelser som må nevnes: bistand til folk langs flyktningeruta og fallskjermslippet i Enebakk i april 1945.

I begynnelsen av 1944 fanget Hjemmefronten opp signaler om at NS ville innkalle fem årsklasser av unge menn, for så å sende dem til fronten. Det var frykt for at gutter i Arbeidstjenesten (AT) ville bli tatt først. Hjemmefronten sendte derfor ut parole om ikke å møte opp til AT. Mange forsøkte også å komme seg over til Sverige, og en del av disse forsøkte å gå via Østmarka, blant annet en stor gruppe fra Grenlandsområdet. Folk fra den lokale milorgtjenesten bisto disse med mat og utstyr, og de fleste kom seg trygt over grensen.

I krigens siste fase ble Milorg bedt om å holde seg klar til å ta i mot et våpenslipp. Endelig ble det via kode i nyhetssendingene fra London gjort klart at slippet ville komme natten mellom 23. og 24. april. For å unngå tyske luftvernstillinger på Ekeberg og Kjeller ble Kåterudmåsan i Enebakk valgt. Derfra måtte Milorg bære store mengder våpen til fots og på råtten snø til ei fjellhule vest for Åmotdammen. Det var milorgfolk fra Strømmen, Lillestrøm, Lørenskog, og Rælingen som deltok i den strabasiøse og risikable transporten. Etter en del leting ble hula nylig gjenfunnet i en fjellskrent nær odden hvor kaffeposten var lagt – det var derfor naturlig å avslutte arrangementet med en omvisning ved hula som nå er merket og registrert i Markadatabasen.


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

24 Aug 2011

Minnemarkering for Milorg med stor deltagelse

23 Okt 2017

Åmotdammen

Ut på tur - eldre nyheter

08 Jun 2012

Sykkelruter fra Moss til Gjøvik

Av Redaksjonen | Ut på tur

Et sammenhengende nett av sykkelruter fra Moss til Gjøvik. Nesten 650 ruter og turforslag med bilder, beskrivelser og kart. Over 50 nye sykkelruter er klar i Skiforeningens nettportal.

03 Jun 2012

Nordmarka på langs i kano

Av Nina Didriksen | Ut på tur

En klassisk padletur over seksten vann gjennom tre fylker.

14 Mai 2012

Topptur med historisk 17. mai-markering

Av Steinar Bunæs | Ut på tur

Lørdag 12. mai 2012 hadde Østmarkas Venner invitert til guidet topptur med de tre høyeste toppene i Østmarka på programmet – alle innenfor Rælingens grenser. I alt 88 deltakere fra alle Østmarkas randkommuner hadde møtt fram da Arild Rambøl og Solveig Dalene fra Rælingen ønsket velkommen til startpunktet ved Marikollen.