Løypenytt 2013/2014

Nye traseer, forbedringer i terrenget, større parkeringsplass. Hva er gjort av utbedringer før årets skisesong? Her får du oversikten!

Det gjøres en omfattende innsats for at du kan nyte skituren i strøkne løyper. En ting er prepareringen. Men svært mye skjer før snøen og preppemaskinen kommer. Vi har samlet informasjon fra de som er med i samarbeidet om Skiforeningens føremelding. I parantes oppgis kilden for informasjonen.

Føremeldingen dekker mesteparten av løypenettet fra Moss og Hurum i sør til Eidsvoll og Dokka i nord - til sammen vel 4.500 kilometer med løyper. Den lages av Skiforeningen i samarbeid med over 60 kommuner, idrettslag og løypelag.

Hurummarka

 • Det er ryddet ny trasé fra Grytnesbommen, via lysløypa på Sætre, over Rv. 23 til Kommunehytta, og videre til Bjørnåsen. Løypa følger traktorvei fra Merraskott til Kommunehytta. Stikkvannsveien vil ikke bli brøytet i år, så dermed er det flere muligheter og bedre forhold fra Sætre. (Hurum Turistforening)
 • Det er opparbeidet en ny parkeringsplass ved Røstad, der lysløypa på Filtvet går. Parkeringsplassen ligger på høyre side av gårdsveien mot Røstad, rett etter avkjøringen, der lysløypa krysser veien. (Hurum Turistforening)

Vestmarka

Bærumsmarka

Krokskogen

 • Traseen langs østsiden av Svarten har noen steder vært veldig smal. Her er det foretatt en mindre omlegging, slik at løypa nå går utenom de trangeste partiene. Dette medfører at traseen til Holmenkollmarsjen vil bli lagt om fra Styggedalsveien til denne løypa, og dermed vil traseen være tilgjengelig for publikum gjennom hele vintersesongen. (Skiforeningen)
 • Greinehytta er et populært turmål for folk som går på ski fra Lommedalen. For å bedre kapasiteten er det satt opp en ny og større hytte. Den har rundt 30 sitteplasser. Den såkalte «helårsløypa» går inn til Greinehytta fra By. (Skiforeningen)

Nordmarka

Østmarka

 • Løypa som før gikk over Myrdammen, følger nå den nye turstien øst for vannet (Streifinn - Myrdammen/Nordby skole - Myrdammen). Turstien, som går fra Nordby skole til Myrdammen, er 1,1 kilometer lang. Den ble åpnet sist sommer, og vil ha dobbeltspor for løypetrase. (Rælingen kommune)
 • Den nye løypa fra Myrdammen til Setertjernstua prepareres for første gang denne sesongen. Løypa er 4,6 kilometer lang, og går i variert, stigende terreng, uten å gå over vann. (Rælingen kommune)
 • Løypa ved Andersrudåsen er planert. Det innebærer at løypestrekningen mellom Bysetermosan og Grusbakken kan prepareres med løypemaskin også når det er lite snø. (Skiforeningen)

Sørmarka

 • Det er foretatt endringer i løyper både øst og vest for Bru. Løypestrekningen mellom Holen og Bru er vedlikeholdt slik at den kan prepareres med løypemaskin. Løypa fra Bjønnemyra til Bru ble nedlagt på 80-tallet. Traseen er nå ryddet, og preparering vil gjenopptas med løypemaskin. Disse traseene vil skape gode forbindelser mellom Krokhol og Langhus. (Skiforeningen)

Nesoddmarka

 • Lysløypa mellom Myklerud og Tjernsbråtan er oppgradert. Veigrunnen er forbedret slik at rullestol kan kjøres på hele strekningen, dette gjør også at løyper kan kjøres ved mindre snø enn tidligere. Det er også satt inn flere lyspunkter langs strekningen. (Nesodden kommune)

Follomarka

 • Revlingrunden: I sør, inn mot Kromjordet, er traseen lagt lenger øst over ny hugstflate. (Vestby Skiløypeutvalg)
 • Bjørnstad - Torp - Stubberud: Sør for Hauger gård er løypa lagt om til en bedre trasé over åsen. Fortsatt supert nedrenn på Haugerjordet. På andre siden av åsen fører løypa rett ned til jordene på Torp. Pent nedrenn her også når du er kjent. (Vestby Skiløypeutvalg)
 • Ny løype østover fra Kjenn. Knytter sammen løypa Hølen - Kjenn og Garder kirke - Blådiket - Jeksrud, som er en del av turen "Garderrunden". Fra Kjenn må du gå på veien opp til og gjennom undergang under gamle E6 (nå Rv. 6). Her vil du finne skilting til skiløypa som går ut på jordet før den går videre østover. Kommer snart på kartet her i Markadatabasen. (Vestby Skiløypeutvalg)
 • Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] er lagt om til bedre trasé langs bekken mellom Bru og Nedre Oksa. Hensikten er å kunne kjøre stormaskin mellom Garder og Ødemørk. (Vestby Skiløypeutvalg)

Hadelandsåsene

 • Ny trasé for skiløype og sykkel fra Lygna til Badstuvegen og Moen Skole. Det er bygget ca. 500 meter med trillesti i myrene. Åpnes 1.juli. (Øståsen Skiløyper)
 • Nye stolper (200 stk.) og skilter (800 stk.) til alle løypekryss på Øståsen. Mange av stolpene er på plass. Skilter er under bestilling og vil bli montert utover vinteren. (Øståsen Skiløyper)
 • Ny skiløype fra Sveraløypa til Finnskjeggholen. Denne løypa er allerede preparert med løypemaskin. (Øståsen Skiløyper)
 • Nytt serveringssted åpner i låven på Høgkorsplassen 1. februar. Låven er reparert og bygget om i sommer. (Øståsen Skiløyper)
 • Ny løypemaskin er klar til bruk. (Tingelstad IF)
 • Det er bygd broer – og noen traseer er flyttet i Tingelstads løypenett. Noen nye løypetraseer planlegges. (Tingelstad IF)
 • En del nye skilter er satt opp i Tingelstads løypenett. (Tingelstad IF)

Hurdal - Feiring

Eidsvoll - Nes

God tur i løypene!


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

03 Jan 2014

Snøfattig førjulssesong

05 Mai 2013

Strålende vinter

29 Des 2011

Fakta om føremeldingen

29 Des 2011

Fakta om Markadatabasen

Ut på tur - eldre nyheter

03 Jan 2014

Snøfattig førjulssesong

Av Redaksjonen | Ut på tur

Skisesongen 2013/2014 har fått en laber start. Vedvarende mildvær har preget førjulssesongen. I Oslo var årets siste måned den tredje varmeste desember som noen gang er målt. Likevel - mange har fått prøvd skiene. I høyereliggende strøk har det vært gode muligheter for det.

03 Des 2013

Issikkerhet i media

Av Skiforeningen | Ut på tur

TV2 hadde denne saken på nettsidene sine i helgen. Anbefales - mye nyttig informasjon å hente her.

28 Nov 2013

Marka på skrå - en høsttur

Av Nina Didriksen | Ut på tur

Om å gå gjennom Nordmarka til fots, fra hytte til hytte, med løvfall, sol og tåke.