Høsttur på sykkel

Høsten er en fin tid for sykling. Naturens sterke farger gir oss flotte opplevelser på tur. Nå har Skiforeningen beskrevet og kartfestet et knippe sykkelruter som er vel verdt å prøve før vinteren setter inn. Til sammen har alle sykkelrutene på Skiforeningens nettsider en lengde som tilsvarer nesten det dobbelte av avstanden Lindesnes - Nordkapp. Så her er det mye å velge mellom!

Hver sesong siden 2004 har Skiforeningen presentert nye sykkelruter på nett. Strekninger som du kanskje har sett på Skiforeningen sykkelkart, er her presentert gjennom beskrivelser, bilder og oppdatert kart med høydeprofil. Du finner også kjørerute og informasjon om kollektivtransport til de fleste startsteder (klikk på startstedet, og velg Adkomstinfo).

I denne artikkelen finner du de 35 nye rutene som er laget denne sesongen. Det er 22 ruter i Sørmarka, fem i Østmarka, fire i Follomarka, en i Vestmarka, to på Hadelandsåsene og en på Totenåsen. I tillegg har vi laget to turforslag – ett i Østmarka og ett på Totenåsen. Turforslagene lages ved å sette sammen enkeltruter, slik at vi får turer som går over lengre strekninger.

Nytt i høst

  • Hovedtyngden av nye ruter er i den nordvestre delen av Sørmarka. Bl.a. finner du ruter i Ljanselva miljøpark, på Svartskog-platået og videre sørover til Nesset, rundt Gjersjøen, fra Kolbotn til badesteder ved Bunnefjorden og til Fløysbonn - og på Den Fredrikshaldske Kongevei forbi Prinsdal til Hauketo. En rute langs vannet Mjær gir gode muligheter for rundturer for den som foretrekker landeveissykling
  • I Østmarka er bl.a. traseen forbi Fjellstadbakken beskrevet, den populære turveien forbi Dal/Brenna likeså. Ny rute fra Grinitajet til Setertjernstua er en interessant forbindelse inn i Østmarka fra øst.
  • I Follomarka er bl.a. den nye turveien mellom Ås og Trampen kommet inn.
  • I Vestmarka finner du nå traseen opp til områdets høyeste topp, Bergsåsen, beskrevet.
  • På Øståsen på Hadeland er den oppgraderte forbindelsen fra Lygna til Badstuvegen via Lygna lagt inn. Det er også laget en rute fra Jaren stasjon til Badstuvegen. Så dersom du f.eks. tar toget til Jaren stasjon, finner du hele strekningen opp til Lygna på nett.
  • På Totenåsen ligger Vindflosætra, med det som kanskje er et av de mest autentiske seterhusene på åsen. Veien inn dit er nå beskrevet og kartfestet. Ruta går langs Vindflomyrene, der det var flyslipp under krigen.

Nesten Lindesnes - Nordkapp x to

Markadatabasen inneholder pr. 11.10.15 801 ruter og 236 turforslag for sykkel (til sammen 1037). De 801 rutene har en samlet lengde på 4555 kilometer. Til sammenligning er avstanden Lindesnes - Nordkapp 2576 kilometer på hovedveien. Hele tilbudet er samlet på vår sykkelside www.skiforeningen.no/marka/sykkel/.

Nye sykkelruter (35)

Nye turforslag (2)

God sykkeltur!


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

26 Jun 2015

Finn din sykkelrute

29 Sep 2014

1000 ting å gjøre på sykkel

25 Feb 2014

Kart og turplanlegger på 1-2-3

27 Mai 2008

Finn veien til Marka!

Ut på tur - eldre nyheter

18 Aug 2015

Til demningene ved Sundvolden Møllebrug

Av Odd Tore Saugerud | Ut på tur

Krokskogen er kjent som eventyrskogen i Marka. Her holdt huldra til, og i Gyrihaugen bodde trollkjerringa Gygra. På plasser i skogen bodde finner som kunne trolle, og mange steder spøkte det. På denne rundturen kommer du innom steder fra eventyrene, og du opplever typisk Krokskognatur og fine utsikter. Hovedvekten vil likevel være på historie og kulturminner fra 1800-tallet i forbindelse med mølledriften på Sundvollen.

26 Jul 2015

Sommertur på Abborvannsveien

Av Redaksjonen | Ut på tur

Abborvannsveien i Bærumsmarka er veldig populær for skiløpere vinterstid, men også om sommeren er det fint å ferdes på den. Spesielt i slutten av juli og begynnelsen av august kan den ta deg til flotte sommeropplevelser.

22 Jul 2015

Steinsøylene Gygra og Pipestein, og spor etter gammel kultur

Av Odd Tore Saugerud | Ut på tur

Blåstien fra Kleivstua til Gyrihaugen går langs Krokskogstupet, men mesteparten av veien et stykke innenfor selve stupkanten. Dette er den delen av Krokskogen hvor sagnene om trollkvinnen Gygra og Olav den Hellige, St. Olaf i gamle kilder, står sterkest og er mest tallrike. Her er også sporene etter dem synlige den dag i dag.