Milorghytta Musehogget ved Nordre Ryggevann i Romeriksåsene

Musehogget var tilholdssted for Milorgfolk under siste del av andre verdenskrig.

Hytta lå utilgjengelig til på myra øst for Lalaåsen og øst for Nordre Ryggevann, rett sør for utfartsstedet Busterudvangen. Her kunne en føle seg rimelig trygg for at verken tyske soldater eller norske nazister skulle finne dem. Det er kjent at flere i Milorg benyttet seg av hytta, men ingen navn er kommet fram.

Det lå lenge en container der, så hytta ble ganske sikkert benyttet i forbindelse med mottak av slipp i området.

Hytta var som navnet sier ganske liten – det var bare så vidt en person kunne stå oppreist der. Musehogget sto i mange år etter krigen, og ble ofte brukt til overnatting av friluftsfolk på fisketur til Ryggevannet. I dag er bare konturene av grunnmuren og rester av noen bruksgjenstander tilbake.

Skedsmo Historielag arrangerte 22. juni 2018 en minnemarkering på stedet, og en enkel minnetavle ble satt opp der konturene av grunnmuren fortsatt er godt synlige. Her er fullstendige navn på dem som er avbildet på minnetavla:

Foran fra venstre: Paul Solberg, Reidar Skarud, Rolf Nordby, Bjørn Lundby, Knut Reine, Oddvar Simonsen. Bak: Ole Løken, T. Nordby, Torolf Evenby, Alf Asmyhr, Gudmund Knutsen, Gunnar Reine, Alf Solberg.

Mannen som står utenfor hytta er Tore B. Gundersen.


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

06 Jul 2018

Skarudhytta – samlingsstedet for Milorg i Skedsmo

29 Jun 2019

Musehogget

Markahistorier - eldre nyheter

27 Sep 2017

Det store vanntyveriet

Av Odd Tore Saugerud | Markahistorier

På begynnelsen av 1900-tallet ble vannet fra Gjerdingselva og elva fra Ørfiske som rant ned til henholdsvis Hakadal og Nittedal overført til Maridalsvannet og Kristiania. Dette ble i sin tid kalt det store vanntyveriet av de kommunene som ble fratatt vannet. Det største prosjektet i denne sammenheng var tunnelene Gjerdingen/Grimsvann - Store Daltjuven og Store Daltjuven -Ingvaldsflaten/Sandungskalven, se det store kartet. Det satte også varige spor etter seg i terrenget, spor som fortsatt er synlige.

22 Jun 2017

Marka kan brukes til så mangt ..

Av Redaksjonen | Markahistorier

Markadatabasens redaksjon har mottatt en turbeskrivelse av en litt spesiell tur fra Arne Petter Omholt, såkalt "fastpacking". Vi lar forfatteren fortelle selv:

18 Jan 2016

Lykken var bedre enn forstanden - eller var det skiegenskapene?

Av Steinar Kjærnsrød | Markahistorier

Noen ganger har man flaks og tilmed dobbeltflaks, og på steder man ikke vanligvis er opptatt av flaks eller uflaks - nemlig i skisporet.