Ny føremelding med ny funksjonalitet

Den nye føremeldingen har fått enda noen flere funksjoner de siste dagene.

Følg linken til introduksjon helt nederst!

Den nye føremeldingen er tilgjengelig på samme steder på www.skiforeningen.no og med samme adresse som tidligere, men inneholder nå mye mer enn tidligere. Rent teknisk er føremeldingen nå integrert i Markadatabasen, og virkningen av det er at det er mulig å gi meldingen bedre struktur, samt automatisk gjøre krysslinking til annen relevant informasjon fra Markadatabasen.

Det første du imidlertid vil se, er at det nå meldes detaljert preppestatus for enkeltløyper innenfor hver mark. Grafiske symboler angir når (i dag, i går, tidligere mm) og hvordan (klassisk, fristil, begge deler mm) løypene er preppet, og du kan også lete deg fram til løyper basert på de samme kriteriene. Det er også angitt hvilke løyper som er lysløyper, og det er veldig lett å lete seg fram til disse.

Der hver løype listes ut under hver mark, kan du også klikke deg ned på løypa for å få ut mer informasjon om løypa utover det som har med selve prepareringen å gjøre. For hver løype vil du kunne få ut dette:

  • løypas lengde i kilometer
  • en beskrivelse av løypa
  • evt bilder fra løypa
  • link til online kart som har plassert løypas startpunkt midt i kartet
  • link til løypas start- og endepunkt (her vil du få mer informasjon om disse stedene)

Den nye føremeldingen er også mye klarerere strukturert mht. markaområdene. Det er for eksempel lett å bare se på føremelding for et bestemt område, siden du vet du er interessert i dette området. Da vil du også å få ut egne bilder for dette området som du ikke ser i den komplette føremeldingen.

En mer detaljert gjennomgang av den nye føremeldingen gjøres i februarnummeret av Snø & Ski. Her er noen nyttige linker som kan gjøre deg kjent med den:


Edit

Internett - eldre nyheter

17 Jan 2003

Oppdatering av føremelding

Av Skiforeningen | Internett

Skiforeningen er i ferd med å gå over til en føremelding som er knyttet til Markadatabasen på www.skiforeningen.no. I overgangsperioden legger vi inn føremelding både på Føretelefon 820 52 020 mellom kl 08.00 og 9.00, så på "gammelmåten" og så på Ny føremelding.

28 Okt 2002

Føremeldingen oppdateres daglig

Av Skiforeningen | Internett

Hver dag legger Skiforeningen ut informasjon om forholdene i Marka på internett.

15 Mar 2002

Få føremeldingen på din mobiltelefon via SMS!

Av Skiforeningen | Internett

Skiforeningens SMS-tjeneste gir deg informasjon om dagens skimuligheter i samtlige Markaområder rett til din mobiltelefon. Du kan varsles hver dag, hver helg eller du kan kjøpe føremelding via en kiosktjeneste. Slik gjør du: