Kvikk Lunsj-duppen i Øvresetertjern

Kvikk Lunsj-duppen i Øvresetertjern og Finn Fremdagen (orienteringsaktiviteter) gjennomført i helgen.

Ca. 130 personer trosset regnet og møtte frem til Kvikk Lunsj-duppen og Finn Fremdagen v/Øvresetertjern søndag 25. mai. Kun en fisk ble fanget denne gangen, muligens har det kalde maiværet ført til at fisken ikke var så bitevillig som normalt for årstiden. Oslomarkas Fiskeadministrasjon var tilstede og satte ut ca 20 ørret. De fleste prøvde seg også på orienteringsløypene.


Edit

Ut på tur - eldre nyheter

09 Mai 2003

Vår i Marka med ski og sykkelmuligheter

Av Skiforeningen | Ut på tur

Nysnøen som kom i høyere strøk (over 4-500 m) av Marka sist helg er for det meste smeltet bort de siste dagene. Det er imidlertid fortsatt nok snø til en skitur i de høyestliggende områder.

04 Mai 2003

Ski i helgen og sykkel neste helg?

Av Skiforeningen | Ut på tur

Skiføret har kommet tilbake og bedret seg mange steder de siste dagene, sjekk føremeldingen for oppdatering om forholdene. Nysnøen vanskeliggjør sykling i høyere strøk (over 400-500 meter), sats på ski framfor sykkel enda noen dager, men forholdene endrer seg fort!

25 Apr 2003

Sykkelmuligheter i Marka

Av Skiforeningen | Ut på tur

Det er sykkelmuligheter på hovedbilveinettet i marka. Følgende veier er bare og kan sykles; Hammern - Skjærsjøen - Bjørnholdt (servering) - Kikut - Hakkloa - Sandungskalven - Stryken. Sandungskalven - Sandungen - Katnosa. Sandungen - Langlia - Sørkedalen. Sørkedalen skole - Kikut. Sørkedalen Skole - Heggelia - Damtjern. NB! Foreløpig ikke sykkelmuligheter fra Frognerseteren. Sjekk føremeldingen for skitips. God helg!