Nordmarka syd

Område nr

7

Kategori

Avgrensning

Avgrenset i vest av Sørkedalens vestside og videre opp Langlivassdraget til Langlia der nordlig grense går i en sydøstlig retning mot Kikut og videre østover mot Nittedal der østlig avgrensning er Gjøvikbanens trasé og Rv4.

Løvenskiold

Løvenskiold-Vækerø er en privat grunneier i dette området, men stiller velvilligst eiendommen sin tilgjengelig for friluftsliv sommer og vinter. Det kan bety tilgang til jakt og fiske om sommeren, og tilrettelegging av skiløyper om vinteren. I noen områder av Marka er f.eks. ubrøytete skogsbilveier et meget viktig tilskudd til løypenettet, særlig i tider der snøforholdene i skogsløypene ikke er like gode sesongen gjennom. I noen områder stiller også Løvenskiold skogskoier til disposisjon som serveringssteder for skifolket. Dette går fram av de enkelte nettsidene til disse stuene.

Turkart med løyper og preppestatus på mobil - last ned Skiforeningens app iMarka

Oversiktskart

Siste 20 bilder

Beskrivelse

Området har en enorm betydning som frilufts- og rekreasjonsområde for store deler av Osloregionens befolkning, sommer som vinter. Området er lett tilgjengelig med både bil og offentlig transport, f.eks. Frognerseterbanen, Sognsvannsbanen, Maridalsbussen og Sørkedalsbussen.

Området må sies å være mer eller mindre perforert av stier, veier og skiløyper. Dette betyr at valgmulighetene er mange for varierte turer sommer som vinter, og det skal ofte ikke mer til enn at man søker litt bort fra hovedløypene før man får være ganske så i fred i dette sentrale området av Marka også.

Det er verdt å merke seg at det i de bynære områdene er Oslo Kommune ved Bymiljøetaten som er ansvarlig for tilretteleggingen av friluftsliv, for eksempel preparering av skiløyper, tilrettelegging av rasteplasser, badeplasser mm.

Løypepreparering

Ansvarlig:

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Nordmarka syd i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Nordmarka syd steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Nordmarka syd stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte stemplingssteder til Distansemerket i Nordmarka syd stemplingssteder til Distansemerket i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Nordmarka syd sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Nordmarka syd alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).
Siste føremelding for Nordmarka syd siste føremelding for Nordmarka syd og vist på topografisk kart (Geodata)
Printvennlig versjon Tips en du kjenner om dette området ©
Send et tips fra Skiforeningens nettsted