Dette er delområde nr 11 i området Nordmarka nord. Det er 30 steder registrert i delområdet, med sykkelruter og skiløyper assosiert. Følg linkene lenger ned på denne siden.

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra Grua til Mylla vest og området nord for MyllaEdit

Grua - Mylla - Roa i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i delområdet Grua - Mylla - Roa steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Grua - Mylla - Roa stuer i dette delområdet (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i delområde Grua - Mylla - Roa sykkelruter i dette delområdet (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i delområde Grua - Mylla - Roa alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette delområdet bilder fra dette delområdet.
Liste over løyper i dette delområdet løyper det gis føremelding for i dette delområdet (tekst, bilder, kart).

Noen bilder