Dette er delområde nr 2 i området Nordmarka syd. Det er 33 steder registrert i delområdet, med sykkelruter og skiløyper assosiert. Følg linkene lenger ned på denne siden.

Oversiktskart

Beskrivelse

Beskrivelse kommerEdit

Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i delområdet Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn stuer i dette delområdet (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i delområde Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn sykkelruter i dette delområdet (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i delområde Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette delområdet bilder fra dette delområdet.
Liste over løyper i dette delområdet løyper det gis føremelding for i dette delområdet (tekst, bilder, kart).

Noen bilder