Dette er delområde nr 20 i området Hadelandsåsene. Det er 49 steder registrert i delområdet, med sykkelruter og skiløyper assosiert. Følg linkene lenger ned på denne siden.

Oversiktskart

Beskrivelse

Området strekker seg fra Lushaugen ned til Koperud, og faller slakt i sydlig retning, med Gjøvik-Oslo-traseen som viktig skiløype i nord-syd-retningen. Men det er også øst-vest-forbindelser, f.eks. i retning Sagvollen, Risbakken, Skjerva, Nordre Opdalen og Ålsbygda.Edit

Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i delområdet Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud stuer i dette delområdet (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i delområde Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud sykkelruter i dette delområdet (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i delområde Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette delområdet bilder fra dette delområdet.
Liste over løyper i dette delområdet løyper det gis føremelding for i dette delområdet (tekst, bilder, kart).

Noen bilder