Dette er delområde nr 200 i området Kjekstadmarka. Det er 18 steder registrert i delområdet, med sykkelruter og skiløyper assosiert. Følg linkene lenger ned på denne siden.

Beskrivelse

Beskrivelse kommerEdit

Dikemark - Gullhella - Heggedal i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i delområdet Dikemark - Gullhella - Heggedal steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Dikemark - Gullhella - Heggedal stuer i dette delområdet (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i delområde Dikemark - Gullhella - Heggedal sykkelruter i dette delområdet (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i delområde Dikemark - Gullhella - Heggedal alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette delområdet bilder fra dette delområdet.
Liste over løyper i dette delområdet løyper det gis føremelding for i dette delområdet (tekst, bilder, kart).

Noen bilder