Dette er delområde nr 24 i området Nordmarka nord. Det er 31 steder registrert i delområdet, med sykkelruter og skiløyper assosiert. Følg linkene lenger ned på denne siden.

Oversiktskart

Beskrivelse

Tverrsjøen - Sinnerdalen - GjerdingenEdit

Tverrsjøen - Gjerdingen i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i delområdet Tverrsjøen - Gjerdingen steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Tverrsjøen - Gjerdingen stuer i dette delområdet (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i delområde Tverrsjøen - Gjerdingen sykkelruter i dette delområdet (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i delområde Tverrsjøen - Gjerdingen alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette delområdet bilder fra dette delområdet.
Liste over løyper i dette delområdet løyper det gis føremelding for i dette delområdet (tekst, bilder, kart).

Noen bilder