Dette er delområde nr 37 i området Vestmarka. Det er 16 steder registrert i delområdet, med sykkelruter og skiløyper assosiert. Følg linkene lenger ned på denne siden.

Beskrivelse

Området danner en sydlig grense for Vestmarka mot E18 og Kjekstadmarka. Når snøforholdene er bra finnes det her flere løyper i nærområdene, skileikanlegg mm. Løypene er koplet sammen med løypene videre nord i Vestmarka, f.eks. fra Semsvann og Bergsmarka mot Solli.Edit

Holmen - Semsvann - Bergsmarka i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i delområdet Holmen - Semsvann - Bergsmarka steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Holmen - Semsvann - Bergsmarka stuer i dette delområdet (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i delområde Holmen - Semsvann - Bergsmarka sykkelruter i dette delområdet (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i delområde Holmen - Semsvann - Bergsmarka alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette delområdet bilder fra dette delområdet.
Liste over løyper i dette delområdet løyper det gis føremelding for i dette delområdet (tekst, bilder, kart).

Noen bilder