Dette er delområde nr 633 i området Romeriksåsene - Nannestad. Det er 30 steder registrert i delområdet, med sykkelruter og skiløyper assosiert. Følg linkene lenger ned på denne siden.

Beskrivelse

Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot SjonkenEdit

Skedsmo og Gjerdrum i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i delområdet Skedsmo og Gjerdrum steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Skedsmo og Gjerdrum stuer i dette delområdet (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i delområde Skedsmo og Gjerdrum sykkelruter i dette delområdet (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i delområde Skedsmo og Gjerdrum alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette delområdet bilder fra dette delområdet.
Liste over løyper i dette delområdet løyper det gis føremelding for i dette delområdet (tekst, bilder, kart).

Noen bilder