Dette er delområde nr 718 i området Hurummarka. Det er 3 steder registrert i delområdet, med sykkelruter og skiløyper assosiert. Følg linkene lenger ned på denne siden.

Beskrivelse

Beskrivelse kommerEdit

Klokkarstua i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i delområdet Klokkarstua steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Klokkarstua stuer i dette delområdet (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i delområde Klokkarstua sykkelruter i dette delområdet (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i delområde Klokkarstua alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette delområdet bilder fra dette delområdet.
Liste over løyper i dette delområdet løyper det gis føremelding for i dette delområdet (tekst, bilder, kart).

Noen bilder