Dette er delområde nr 732 i området Nordmarka syd. Det er 16 steder registrert i delområdet, med sykkelruter og skiløyper assosiert. Følg linkene lenger ned på denne siden.

Beskrivelse

Beskrivelse kommerEdit

Parker og grøntområder i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i delområdet Parker og grøntområder steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Parker og grøntområder stuer i dette delområdet (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i delområde Parker og grøntområder sykkelruter i dette delområdet (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i delområde Parker og grøntområder alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette delområdet bilder fra dette delområdet.
Liste over løyper i dette delområdet løyper det gis føremelding for i dette delområdet (tekst, bilder, kart).

Noen bilder