Dette er delområde nr 740 i området Krokskogen - Hole. Det er 13 steder registrert i delområdet, med sykkelruter og skiløyper assosiert. Følg linkene lenger ned på denne siden.

Oversiktskart

Beskrivelse

Beskrivelse kommerEdit

Damtjern med omegn i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i delområdet Damtjern med omegn steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Damtjern med omegn stuer i dette delområdet (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i delområde Damtjern med omegn sykkelruter i dette delområdet (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i delområde Damtjern med omegn alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette delområdet bilder fra dette delområdet.
Liste over løyper i dette delområdet løyper det gis føremelding for i dette delområdet (tekst, bilder, kart).

Noen bilder