Skiforeningen

  • 483 løyper
  • 1833.4 km
  • GPS-sporing

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

Kartutsnitt for området rundt Kikutstua

Kartet viser et utsnitt av området der Skiforeningen preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
950 Fløysbonn - Myrer Delvis preparert 01.03.2020 3.3
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Delvis preparert 01.03.2020 2.3
205 Fløysbonn - Kloppa Preparert tidligere 29.11.2019 1.6
1218 Holen - Krokhol Preparert tidligere 01.03.2020 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Preparert tidligere 11.11.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer Preparert tidligere 01.03.2020 2.1
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Preparert tidligere 01.03.2020 4.6
202 Lysløypa på Siggerud Preparert tidligere 11.11.2019 3.9
214 Siggerud - Holen Preparert tidligere 29.11.2019 1.7
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Ikke preparert 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen Ikke preparert 03.02.2019 1.2
589 Siggerud - Kloppa Ikke preparert 14.03.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Ikke preparert 14.03.2019 5.3
Dikemark - Gullhella - Heggedal
473 Eidsletta - Yggeset Delvis preparert 05.03.2020 1.5
1150 Skileik på Eidsletta Delvis preparert 05.04.2020 1.0
474 Rundløyper på Eidsletta Preparert tidligere 06.03.2020 1.5
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Preparert tidligere 23.02.2020 2.0
477 Borgen skole - Borgenåsen Ikke preparert 13.03.2019 2.0
25 Lysløypa i Vardåsen Ikke preparert 03.04.2019 4.6
315 Lysløypa i Vollen Ikke preparert 11.02.2019 2.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Ikke preparert 21.02.2014 4.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Ikke preparert 22.03.2019 4.0
26 Yggeset - Sydskogen Ikke preparert 19.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen Ikke preparert 11.02.2019 1.9
Fossum - Årnes - Abborvann
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Delvis preparert 08.03.2020 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S Delvis preparert 04.03.2020 1.9
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Delvis preparert 08.03.2020 1.5
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken Delvis preparert 07.03.2020 2.9
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Delvis preparert 06.03.2020 2.7
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Delvis preparert 05.03.2020 1.8
49 Lysløypa på Fossum Delvis preparert 06.03.2020 4.5
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S Delvis preparert 04.03.2020 2.8
1505 Triungsvann - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Delvis preparert 06.03.2020 3.2
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Delvis preparert 06.03.2020 3.6
117 Årnes - Tangenåsen S Delvis preparert 04.03.2020 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Delvis preparert 06.03.2020 1.0
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta Preparert tidligere 05.03.2020 2.9
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern Preparert tidligere 05.03.2020 1.4
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta Preparert tidligere 08.03.2020 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter Preparert tidligere 08.03.2020 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen Preparert tidligere 08.03.2020 2.1
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Preparert tidligere 04.03.2020 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken Preparert tidligere 04.03.2020 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Preparert tidligere 04.03.2020 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Preparert tidligere 04.03.2020 0.9
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta Preparert tidligere 08.03.2020 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Preparert tidligere 08.03.2020 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern Preparert tidligere 05.03.2020 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) Preparert tidligere 08.03.2020 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Preparert tidligere 08.03.2020 1.3
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) Preparert tidligere 06.03.2020 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) Preparert tidligere 04.03.2020 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra Preparert tidligere 04.03.2020 1.7
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) Ikke preparert 31.03.2019 1.5
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Ikke preparert 15.03.2019 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Ikke preparert 14.03.2019 0.5
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) Ikke preparert 28.02.2018 1.3
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann Ikke preparert 15.03.2019 0.7
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Ikke preparert 19.03.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Ikke preparert 19.03.2019 2.6
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V Ikke preparert 08.02.2019 1.6
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n Ikke preparert 01.03.2018 25.0
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Delvis preparert 20.03.2020 5.1
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Delvis preparert 13.03.2020 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Delvis preparert 13.03.2020 2.6
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 14.03.2020 2.8
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Delvis preparert 13.03.2020 6.6
95 Lysløypa på Ringkollen Delvis preparert 03.04.2020 3.5
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Delvis preparert 04.03.2020 6.2
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Delvis preparert 04.04.2020 4.0
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Delvis preparert 31.03.2020 1.8
1484 Ringkolltoppen rundt Delvis preparert 14.03.2020 4.2
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Delvis preparert 04.04.2020 3.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern Delvis preparert 06.03.2020 1.6
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert tidligere 04.04.2020 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 14.03.2020 1.7
1602 Borgersetra – Vambu Preparert tidligere 03.04.2020 2.4
1598 Damtjern - Ringsmyrene Preparert tidligere 04.04.2020 2.5
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Preparert tidligere 13.03.2020 4.0
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Preparert tidligere 13.03.2020 1.8
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Preparert tidligere 13.03.2020 2.9
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Preparert tidligere 13.03.2020 4.6
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 17.03.2020 1.9
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Preparert tidligere 13.03.2020 1.0
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Preparert tidligere 13.03.2020 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere 14.03.2020 5.0
454 Ringkollen - Langtjern Preparert tidligere 14.03.2020 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 17.03.2020 5.7
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Preparert tidligere 13.03.2020 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert tidligere 03.03.2020 15.0
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 14.03.2020 0.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 28.03.2020 3.2
1601 Treningsrunden Preparert tidligere 03.04.2020 7.0
Stryken - Harestua
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Delvis preparert 05.04.2020 5.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Delvis preparert 14.03.2020 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Delvis preparert 14.03.2020 7.5
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Delvis preparert 06.03.2020 2.9
384 Harestua - Råsjøkrysset Preparert tidligere 05.03.2020 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 26.12.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Preparert tidligere 14.03.2020 5.0
350 Lysløypa på Harestua Preparert tidligere 05.03.2020 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 09.03.2020 2.6
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Preparert tidligere 13.03.2020 3.6
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Preparert tidligere 22.03.2020 4.5
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Preparert tidligere 07.01.2020 3.0
106 Stryken - Stålmyra Preparert tidligere 06.03.2020 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen Preparert tidligere 05.03.2020 2.2
934 Harestua - Pipern - Buvann Ikke preparert 25.02.2019 9.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Ikke preparert 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken Ikke preparert 19.03.2019 4.4
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Ikke preparert 19.03.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Ikke preparert 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen Ikke preparert 14.03.2019 8.4
Damtjern med omegn
1566 Løvlia - Lauvliflaka Delvis preparert 04.04.2020 1.5
1464 Skamræk - Storflåtan Delvis preparert 20.03.2020 3.5
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien Preparert tidligere 13.03.2020 0.9
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 16.03.2020 0.9
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 13.03.2020 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 04.04.2020 1.1
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere 16.03.2020 1.9
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 23.03.2020 1.2
1565 Ringsmyrene - Løvlia Ikke preparert 20.03.2020 2.3
Frognerseteren - Bogstad
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 13.03.2020 8.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Preparert tidligere 28.12.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Preparert tidligere 28.12.2019 4.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Preparert tidligere 13.03.2020 7.8
313 Bogstad - Bjørnsgard Ikke preparert 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus Ikke preparert 15.03.2019 1.9
Grua - Mylla - Roa
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Preparert tidligere 14.03.2020 4.3
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Preparert tidligere 03.04.2020 4.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Preparert tidligere 02.04.2020 1.8
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Preparert tidligere 14.03.2020 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Preparert tidligere 14.03.2020 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Ikke preparert 08.03.2019 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Ikke preparert 22.02.2019 1.9
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Delvis preparert 01.03.2020 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Preparert tidligere 01.03.2020 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Preparert tidligere 01.03.2020 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Preparert tidligere 09.03.2020 1.5
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Preparert tidligere 11.11.2019 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen Preparert tidligere 11.11.2019 4.7
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Preparert tidligere 11.11.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Preparert tidligere 11.11.2019 3.8
200 Lysløypa på Vevelstad Ikke preparert 05.02.2012 3.0
1049 Stallerud - Bru Ikke preparert 03.02.2019 3.6
Røyken - Spikkestad
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Delvis preparert 05.03.2020 6.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Delvis preparert 05.03.2020 5.0
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Preparert tidligere 05.03.2020 2.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Preparert tidligere 05.03.2020 3.4
1195 Sørummyra - ROS-hytta Preparert tidligere 02.03.2020 2.0
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Ikke preparert 15.02.2019 9.0
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta Ikke preparert 21.02.2019 2.4
Bødalen - Åros
27 Rundløypa i Åros Ikke preparert 03.02.2015 5.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] Ikke preparert 03.02.2018 4.0
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter Preparert tidligere 08.03.2020 0.8
1460 Grini - Fossum Ikke preparert 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen Ikke preparert 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård Ikke preparert 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Ikke preparert 14.03.2019 3.3
311 Nygård - Brunkollen Ikke preparert 18.03.2019 2.0
60 Nygård - Skriverberget Ikke preparert 14.03.2019 1.3
62 Skytterkollen - Nygård Ikke preparert 14.03.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V Ikke preparert 18.03.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Ikke preparert 14.03.2019 0.8
Kleivstua - Løvlia
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Delvis preparert 16.03.2020 2.6
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 16.03.2020 4.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 17.03.2020 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Delvis preparert 16.03.2020 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 17.03.2020 3.7
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 16.03.2020 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 16.03.2020 2.3
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Preparert tidligere 16.03.2020 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere 16.03.2020 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Preparert tidligere 16.03.2020 6.1
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 13.03.2020 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 3.9
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
150 Sjonken - Gruvelia Delvis preparert 31.03.2020 2.6
652 Bekkestua - Storøyungen N Preparert tidligere 13.03.2020 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Preparert tidligere 14.03.2020 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Preparert tidligere 05.04.2020 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Preparert tidligere 31.03.2020 10.1
649 Gruvelia - Engelstadvangen Preparert tidligere 13.03.2020 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Preparert tidligere 13.03.2020 3.8
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Preparert tidligere 05.04.2020 7.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Preparert tidligere 13.03.2020 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Preparert tidligere 05.02.2020 1.9
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Ikke preparert 08.03.2019 9.4
Skoglund - Skui
463 Damvann - Mikkelsbonn Preparert tidligere 03.04.2020 2.0
1246 Øyevann - Damvann Preparert tidligere 03.04.2020 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Preparert tidligere 13.03.2020 7.3
Sognsvann - Ullevålseter
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Ikke preparert 01.04.2019 10.6
Svartbekken - Bislingen
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Delvis preparert 05.04.2020 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere 03.04.2020 1.9
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Ikke preparert 10.02.2019 2.2
452 Grønntjernsrunden Ikke preparert 25.02.2015 14.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Ikke preparert 19.01.2019 1.9
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet Ikke preparert 03.02.2019 1.1
199 Ås -Trampen Ikke preparert 14.03.2019 4.1
Dikemark - Haukelia
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Delvis preparert 13.03.2020 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Delvis preparert 13.03.2020 2.7
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Preparert tidligere 05.03.2020 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr Preparert tidligere 05.03.2020 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Preparert tidligere 05.03.2020 3.8
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Preparert tidligere 05.03.2020 1.7
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Preparert tidligere 05.03.2020 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Preparert tidligere 05.03.2020 2.5
1064 Dikemark - Skjellestad Ikke preparert 13.03.2019 4.5
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget Ikke preparert 21.02.2019 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Ikke preparert 13.03.2019 4.9
1197 Heggsjø - Fuglemyr Ikke preparert 19.03.2019 2.7
447 Lysløypa på Dikemark Ikke preparert 19.03.2019 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Ikke preparert 13.03.2019 4.5
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua Preparert tidligere 12.03.2020 11.0
658 Hakkim - Engelstadvangen Preparert tidligere 13.03.2020 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Preparert tidligere 31.03.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Preparert tidligere 28.03.2020 5.0
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Preparert tidligere 06.03.2020 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Preparert tidligere 06.03.2020 6.6
1422 Aas golfbane Ikke preparert 09.01.2019 5.0
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 5.0
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 1.7
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Ikke preparert 20.02.2018 7.7
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Ikke preparert 18.03.2019 3.3
399 Holmetjern - Gørjahytta Ikke preparert 16.03.2019 2.6
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Ikke preparert 31.03.2019 3.5
933 Lauvtangen - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 1.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Ikke preparert 07.04.2018 4.5
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 3.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Ikke preparert 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Ikke preparert 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Ikke preparert 19.03.2019 4.0
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud Ikke preparert 19.03.2019 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Ikke preparert 19.03.2019 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen Ikke preparert 13.02.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus Ikke preparert 19.03.2019 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka Ikke preparert 13.02.2019 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Ikke preparert 29.03.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Ikke preparert 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol Ikke preparert 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Ikke preparert 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Ikke preparert 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Ikke preparert 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen Ikke preparert 19.03.2019 6.1
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 23.03.2020 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Delvis preparert 29.03.2020 1.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Delvis preparert 13.03.2020 8.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Delvis preparert 29.03.2020 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 14.03.2020 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 14.03.2020 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 14.03.2020 7.0
87 Sørsetra - Kleivstua Delvis preparert 28.03.2020 3.5
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere 05.03.2020 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua Preparert tidligere 17.03.2020 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Preparert tidligere 28.03.2020 3.5
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere 25.12.2019 0.2
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 14.03.2020 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 17.03.2020 1.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Stein - Burud - Vensås
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter Delvis preparert 07.03.2020 1.7
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Delvis preparert 05.03.2020 2.8
57 Blekketjern - Haslumseter Preparert tidligere 08.03.2020 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter Preparert tidligere 07.03.2020 2.6
440 Burud - Vensåsseter Preparert tidligere 06.03.2020 4.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern Preparert tidligere 08.03.2020 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter Preparert tidligere 07.03.2020 2.2
600 Kolsås skisenter - Stein gård Ikke preparert 14.03.2019 1.0
627 Skriverberget - Burud Ikke preparert 15.03.2019 2.1
55 Stein - Skriverberget Ikke preparert 14.03.2019 3.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
363 Elveli - Finnerud Delvis preparert 01.03.2020 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Delvis preparert 30.03.2020 9.1
438 Fløyta - Vensåsseter Delvis preparert 06.03.2020 2.4
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 03.04.2020 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Delvis preparert 23.03.2020 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km Delvis preparert 12.03.2020 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 28.03.2020 54.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Delvis preparert 03.04.2020 1.8
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Delvis preparert 03.04.2020 3.8
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Delvis preparert 19.03.2020 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta Delvis preparert 06.03.2020 2.6
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 03.04.2020 4.5
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Preparert tidligere 14.03.2020 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2020 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Preparert tidligere 13.03.2020 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert tidligere 03.04.2020 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Preparert tidligere 03.04.2020 3.2
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 12.03.2020 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Preparert tidligere 03.04.2020 5.9
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] Preparert tidligere 19.03.2020 1.5
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 28.03.2020 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2020 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert tidligere 14.03.2020 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert tidligere 14.03.2020 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Preparert tidligere 14.03.2020 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert tidligere 02.04.2020 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 12.03.2020 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert tidligere 03.04.2020 4.4
1143 Svarten N - Langlia Preparert tidligere 28.03.2020 4.2
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 23.03.2020 4.2
232 Galemyr - Skrubbdal Ikke preparert 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra Ikke preparert 30.03.2019 1.2
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] Ikke preparert 18.03.2019 2.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Ikke preparert 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Ikke preparert 04.04.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
392 Svarten N - Spålen Ø Ikke preparert 29.03.2019 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Delvis preparert 06.03.2020 9.5
221 Gjerdingen rundt Delvis preparert 02.04.2020 10.9
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Delvis preparert 17.03.2020 2.8
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Delvis preparert 13.03.2020 4.9
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Delvis preparert 13.03.2020 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) Delvis preparert 13.03.2020 2.5
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Delvis preparert 11.03.2020 2.2
236 Ølja rundt Delvis preparert 20.03.2020 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Preparert tidligere 13.03.2020 4.0
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Preparert tidligere 02.04.2020 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Preparert tidligere 28.03.2020 2.5
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert tidligere 28.03.2020 2.9
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 06.03.2020 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Preparert tidligere 20.03.2020 3.0
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] Ikke preparert 06.04.2018 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Ikke preparert 15.03.2019 3.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Ikke preparert 15.03.2019 2.4
Kikut og omegn
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Delvis preparert 30.03.2020 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 12.03.2020 6.0
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Delvis preparert 28.03.2020 3.6
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Preparert tidligere 13.03.2020 2.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta Preparert tidligere 05.03.2020 2.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Preparert tidligere 20.03.2020 1.0
1266 Kveldrostjern - Knappa Preparert tidligere 28.03.2020 1.1
494 Smedmyra - Kveldrostjern Preparert tidligere 13.03.2020 1.8
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Preparert tidligere 30.03.2020 1.3
359 Vesle Sandungen - Knappa Preparert tidligere 13.03.2020 1.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 04.03.2020 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 04.03.2020 0.7
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Ikke preparert 14.03.2019 6.2
123 Finnerud - Studenterhytta Ikke preparert 18.03.2019 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Ikke preparert 08.03.2019 3.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Ikke preparert 08.03.2019 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Ikke preparert 15.03.2019 1.5
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Ikke preparert 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Ikke preparert 15.03.2019 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Ikke preparert 19.03.2019 0.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Ikke preparert 28.02.2019 1.7
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Ikke preparert 29.03.2019 1.8
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern Delvis preparert 05.04.2020 4.0
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Delvis preparert 24.03.2020 1.8
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 02.04.2020 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Preparert tidligere 05.04.2020 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Preparert tidligere 05.04.2020 2.3
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Preparert tidligere 24.03.2020 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Preparert tidligere 24.03.2020 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet Preparert tidligere 03.04.2020 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Preparert tidligere 13.03.2020 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Preparert tidligere 18.03.2020 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Preparert tidligere 05.04.2020 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Preparert tidligere 05.04.2020 4.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Ikke preparert 23.01.2018 4.0
Kråkstad - Hobøl
800 Kråkstad - Granerud Ikke preparert 09.03.2019 3.3
594 Lysløypa på Kråkstad Ikke preparert 16.01.2016 3.6
806 Skotbu - Vientjern Ikke preparert 16.03.2019 3.8
Lommedalen
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 16.03.2020 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen Ikke preparert 14.03.2019 2.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Delvis preparert 31.03.2020 4.3
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 20.03.2020 0.6
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 20.03.2020 1.9
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) Preparert tidligere 13.03.2020 4.6
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] Preparert tidligere 13.03.2020 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 13.03.2020 3.0
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert tidligere 13.03.2020 2.5
1132 Sinnerdalen - Finnstad Preparert tidligere 13.03.2020 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 13.03.2020 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Preparert tidligere 13.03.2020 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Preparert tidligere 13.03.2020 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern Preparert tidligere 20.03.2020 2.1
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] Ikke preparert 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Ikke preparert 21.03.2019 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Ikke preparert 12.04.2019 11.7
1590 Spålen N - Finnstad Ikke preparert 00.00. 0 1.4
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Ikke preparert 19.03.2019 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra Preparert tidligere 05.03.2020 6.9
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen Ikke preparert 01.02.2019 5.6
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan Ikke preparert 26.01.2019 3.0
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell Ikke preparert 03.02.2019 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 2.2
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 03.02.2019 2.1
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 5.6
Tanum - Vestmarksetra
306 Furuholmen - Sandungen N Delvis preparert 13.03.2020 4.2
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Delvis preparert 25.03.2020 1.4
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert tidligere 20.03.2020 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 31.03.2020 2.7
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Ikke preparert 21.02.2019 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk Ikke preparert 16.03.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern Ikke preparert 16.03.2019 1.3
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 4.7
Maridalen
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Ikke preparert 09.03.2013 6.0
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Ikke preparert 05.04.2019 4.4
Solli og omegn
209 Lysløypa på Solli Delvis preparert 20.03.2020 7.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Delvis preparert 09.03.2020 2.8
411 Solli - Vestlia Delvis preparert 03.04.2020 1.2
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Preparert tidligere 05.03.2020 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Preparert tidligere 03.04.2020 1.5
410 Sandungen N - Øyevann Preparert tidligere 03.04.2020 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Preparert tidligere 03.04.2020 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Preparert tidligere 03.04.2020 1.7
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Preparert tidligere 03.04.2020 3.4
28 Solli - Myggheim Preparert tidligere 03.04.2020 2.1
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka Ikke preparert 03.03.2015 2.1
36 Store Sandungen (over vannet) Ikke preparert 20.03.2019 2.5
Lierdalen
10 Gjellebekk - Heggsjø Preparert tidligere 09.03.2020 1.8
327 Kjenner - Heggsjø Preparert tidligere 13.03.2020 1.9
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Preparert tidligere 09.03.2020 3.9
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra Ikke preparert 21.02.2019 5.4
Lørenskog - Rælingen
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Ikke preparert 15.03.2019 2.7
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
280 Solvang - Bergsmarka Delvis preparert 06.03.2020 5.2
41 Tveiter - Furuholmen Delvis preparert 06.03.2020 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Delvis preparert 09.03.2020 2.4
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra Preparert tidligere 06.03.2020 3.3
464 Semsvannet SV - Tveiter Preparert tidligere 04.03.2020 1.1
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Preparert tidligere 13.03.2020 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N Preparert tidligere 27.03.2020 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen Preparert tidligere 06.03.2020 3.2
1548 Berg - Semsvannet SV Ikke preparert 20.03.2019 0.4
648 Hvalstad - Billingstad Ikke preparert 25.03.2019 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ø Ikke preparert 25.03.2019 1.6
1066 Jansløkka (rundløype) Ikke preparert 20.03.2019 2.5
1549 Jansløkka - Berg Ikke preparert 29.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) Ikke preparert 29.03.2019 1.6
316 Lysløypa på Holmen Ikke preparert 15.03.2018 3.0
42 Lysløypa på Solvang Ikke preparert 22.03.2019 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Berg Ikke preparert 29.03.2019 1.7
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) Ikke preparert 22.02.2019 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) Ikke preparert 13.03.2019 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) Ikke preparert 11.03.2019 1.5
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) Ikke preparert 23.03.2019 0.7
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) Ikke preparert 22.02.2019 1.1
44 Solvang - Berg Ikke preparert 22.03.2019 2.1
413 Vakås - Jansløkka Ikke preparert 23.12.2018 1.5
Losby - Vangen
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten Ikke preparert 23.01.2019 1.7
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Ikke preparert 14.03.2019 6.7
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Ikke preparert 14.03.2019 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Ikke preparert 29.01.2019 6.8
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Preparert tidligere 05.03.2020 3.4
459 Golfbanen på Krokhol Preparert tidligere 05.03.2020 3.5
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Preparert tidligere 05.03.2020 1.5
247 Sandbakken P - Franskeplassen Preparert tidligere 05.03.2020 2.5
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia Preparert tidligere 05.03.2020 5.9
177 Sværsvann - Myrer Preparert tidligere 11.11.2019 4.5
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia Ikke preparert 25.02.2013 4.0
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Ikke preparert 17.01.2019 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Ikke preparert 15.03.2019 9.2
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Ikke preparert 10.03.2019 7.6
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Ikke preparert 22.02.2019 2.0
266 Streifinn - Nordbysjøen Ikke preparert 10.01.2019 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
337 Ytre Enebakk - golfbanen Delvis preparert 05.03.2020 5.5
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Preparert tidligere 29.11.2019 9.6
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Preparert tidligere 01.03.2020 2.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Preparert tidligere 05.03.2020 5.0
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan Ikke preparert 22.02.2019 13.3
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Ikke preparert 15.02.2019 8.7
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda Ikke preparert 15.03.2019 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten Ikke preparert 15.03.2019 4.3
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen Ikke preparert 19.03.2019 7.2
1445 Larsbraaten - Padderud Ikke preparert 07.02.2019 2.5
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Ikke preparert 15.03.2019 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Ikke preparert 07.02.2019 4.2
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Ikke preparert 00.00. 0 4.5

Edit