Skiforeningen

  • 474 løyper
  • 1887.9 km
  • GPS-sporing

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

Kartutsnitt for området rundt Kikutstua

Kartet viser et utsnitt av området der Skiforeningen preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
205 Fløysbonn - Kloppa 18.03.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
1218 Holen - Krokhol 15.02.2019 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 14.03.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 18.03.2019 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 18.03.2019 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 18.03.2019 4.6
202 Lysløypa på Siggerud 19.03.2019 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 18.03.2019 2.3
214 Siggerud - Holen 14.03.2019 1.7
589 Siggerud - Kloppa 14.03.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 14.03.2019 5.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
Dikemark - Gullhella - Heggedal
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 22.03.2019 4.0
477 Borgen skole - Borgenåsen 13.03.2019 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 20.03.2019 1.5
25 Lysløypa i Vardåsen 19.03.2019 4.6
315 Lysløypa i Vollen 11.02.2019 2.0
474 Rundløyper på Eidsletta 19.03.2019 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 20.03.2019 1.0
26 Yggeset - Sydskogen 19.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen 11.02.2019 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 20.03.2019 2.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
Fossum - Årnes - Abborvann
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 22.03.2019 1.8
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 22.03.2019 1.5
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 22.03.2019 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter 22.03.2019 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 22.03.2019 2.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 22.03.2019 1.8
49 Lysløypa på Fossum 22.03.2019 4.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken 22.03.2019 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 22.03.2019 2.0
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 22.03.2019 1.4
117 Årnes - Tangenåsen S 22.03.2019 1.0
1377 Østernvann V - Hestemyra 22.03.2019 1.7
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 22.03.2019 1.0
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 18.03.2019 1.5
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 19.03.2019 0.9
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 18.03.2019 0.7
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann 18.03.2019 2.0
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 18.03.2019 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 18.03.2019 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 15.03.2019 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 15.03.2019 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 14.03.2019 0.5
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 18.03.2019 1.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 19.03.2019 2.7
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 28.02.2018 1.3
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann 18.03.2019 3.2
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 19.03.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 19.03.2019 2.6
1504 Triungsvann (over vannet) – Korsmyra – Hvitsteinvann 15.03.2019 1.7
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 18.03.2019 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 18.03.2019 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 18.03.2019 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 18.03.2019 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 18.03.2019 1.3
1505 Triungsvann – Gråseterveien – Skrubbdal (skøyteløypa) 18.03.2019 3.2
1503 Triungsvann – Triungsvann V 15.03.2019 0.6
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 18.03.2019 0.8
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 08.02.2019 1.6
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
Ringkollen og omegn
95 Lysløypa på Ringkollen 22.03.2019 3.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 22.03.2019 5.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 22.03.2019 15.0
458 Skileik på Ringkollen 22.03.2019 0.1
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 21.03.2019 5.1
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 21.03.2019 3.9
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 21.03.2019 2.9
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 21.03.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 21.03.2019 12.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 21.03.2019 2.5
454 Ringkollen - Langtjern 21.03.2019 3.0
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 21.03.2019 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 21.03.2019 5.2
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 20.03.2019 4.0
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 08.03.2019 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 22.02.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 20.03.2019 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 20.03.2019 4.5
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 20.03.2019 2.9
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 20.03.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 10.03.2019 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 20.03.2019 8.5
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 20.03.2019 10.5
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 19.03.2019 3.2
Stryken - Harestua
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 22.03.2019 5.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 22.03.2019 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 22.03.2019 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 22.03.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 22.03.2019 7.5
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 22.03.2019 3.0
106 Stryken - Stålmyra 22.03.2019 4.5
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 21.03.2019 2.8
934 Harestua - Pipera - Buvann 25.02.2019 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 20.03.2019 3.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 19.03.2019 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 20.03.2019 2.4
350 Lysløypa på Harestua 19.03.2019 3.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 19.03.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 19.03.2019 2.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 14.03.2019 2.2
Damtjern med omegn
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 21.03.2019 4.8
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 19.03.2019 3.2
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 20.03.2019 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 20.03.2019 3.5
Frognerseteren - Bogstad
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 22.03.2019 7.8
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 18.03.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 18.03.2019 4.0
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 8.1
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
Grua - Mylla - Roa
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 22.03.2019 1.8
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 21.03.2019 5.3
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 21.03.2019 2.2
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 19.03.2019 4.3
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 08.03.2019 4.0
388 Langvatnet - Flåtatjern 15.03.2019 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.03.2019 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 22.02.2019 1.9
Oppegård - Vevelstad
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 22.03.2019 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 22.03.2019 1.5
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 14.03.2019 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 18.03.2019 3.4
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 18.03.2019 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 19.03.2019 4.7
1049 Stallerud - Bru 03.02.2019 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 14.03.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 19.03.2019 3.8
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
Røyken - Spikkestad
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 21.03.2019 2.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 21.03.2019 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 21.03.2019 2.0
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 15.02.2019 9.0
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 19.03.2019 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 18.03.2019 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 21.02.2019 2.4
Bødalen - Åros
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 22.03.2019 0.8
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 14.03.2019 3.3
311 Nygård - Brunkollen 18.03.2019 2.0
60 Nygård - Skriverberget 14.03.2019 1.3
62 Skytterkollen - Nygård 14.03.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 18.03.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 14.03.2019 0.8
Kleivstua - Løvlia
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 22.03.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 22.03.2019 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 22.03.2019 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 22.03.2019 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 22.03.2019 6.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 22.03.2019 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 20.03.2019 3.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 19.03.2019 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 15.03.2019 4.4
953 Kleivstua - Sørsetraveien 18.03.2019 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 18.03.2019 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 19.03.2019 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 20.03.2019 7.4
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
732 Bekkestua - Vardåsen 22.03.2019 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 22.03.2019 10.1
156 Gruvelia - Vardåsen 22.03.2019 3.8
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 22.03.2019 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 22.03.2019 2.6
652 Bekkestua - Storøyungen N 19.03.2019 4.3
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 19.03.2019 6.2
649 Gruvelia - Engelstadvangen 19.03.2019 2.0
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 08.03.2019 9.4
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 19.03.2019 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 18.03.2019 1.9
Skoglund - Skui
463 Damvann - Mikkelsbonn 22.03.2019 2.0
1246 Øyevann - Damvann 22.03.2019 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 22.03.2019 7.3
Sognsvann - Ullevålseter
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 22.03.2019 10.6
Svartbekken - Bislingen
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 22.03.2019 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 22.03.2019 1.9
104 Bislingen - Grønntjern 21.03.2019 1.7
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 21.03.2019 3.1
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 03.02.2019 1.1
587 Kroerløypa 30.01.2019 14.5
590 Rustadjordet 14.03.2019 3.3
191 Søråsjordet 03.02.2019 1.8
197 Vestbyrunden 14.03.2019 10.3
593 Ås - Kråkstad 29.01.2019 10.0
199 Ås -Trampen 14.03.2019 4.1
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
Dikemark - Haukelia
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 21.03.2019 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 21.03.2019 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 21.03.2019 3.8
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 21.03.2019 1.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 21.03.2019 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 21.03.2019 2.7
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 21.03.2019 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 21.03.2019 2.5
1064 Dikemark - Skjellestad 13.03.2019 4.5
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 21.02.2019 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.9
1197 Heggsjø - Fuglemyr 19.03.2019 2.7
447 Lysløypa på Dikemark 19.03.2019 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.5
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 22.03.2019 11.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 22.03.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 22.03.2019 5.0
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 22.03.2019 3.5
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 21.03.2019 6.7
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
240 Glitre - Kirkebyvangen 18.03.2019 3.3
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 22.02.2019 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 19.03.2019 2.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 16.03.2019 2.6
933 Lauvtangen - Buvann 22.02.2019 1.5
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 18.03.2019 3.6
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.03.2019 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 19.03.2019 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 19.03.2019 4.0
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 19.03.2019 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.03.2019 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.03.2019 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka 13.02.2019 8.9
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.03.2019 6.1
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
Sollihøgda - Sørsetra
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 22.03.2019 1.7
88 Finneflakseter - Kleivstua 22.03.2019 4.5
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 22.03.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 22.03.2019 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 22.03.2019 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 22.03.2019 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 21.03.2019 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 21.03.2019 2.2
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 18.03.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 18.03.2019 2.6
358 Lysløypa på Sollihøgda 18.03.2019 3.5
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 18.03.2019 7.7
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.03.2019 5.7
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Stein - Burud - Vensås
57 Blekketjern - Haslumseter 22.03.2019 2.6
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 22.03.2019 2.3
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 22.03.2019 1.7
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 22.03.2019 2.8
1380 Blekketjern - Vensåsseter 18.03.2019 2.6
440 Burud - Vensåsseter 19.03.2019 4.1
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 19.03.2019 2.2
600 Kolsås skisenter - Stein gård 14.03.2019 1.0
627 Skriverberget - Burud 15.03.2019 2.1
55 Stein - Skriverberget 14.03.2019 3.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 22.03.2019 1.9
438 Fløyta - Vensåsseter 22.03.2019 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 22.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 22.03.2019 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 22.03.2019 1.5
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 22.03.2019 1.8
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 22.03.2019 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 22.03.2019 3.8
218 Skrubbdal - Fløyta 22.03.2019 2.6
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 22.03.2019 4.4
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 22.03.2019 4.5
363 Elveli - Finnerud 19.03.2019 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 19.03.2019 9.1
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 21.03.2019 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 21.03.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 21.03.2019 3.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 21.03.2019 5.9
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 21.03.2019 1.5
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 21.03.2019 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
4 Skansebakken - Lysedammene 21.03.2019 3.8
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 21.03.2019 2.4
71 Storebekkhytta - Dammyra 21.03.2019 3.9
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 20.03.2019 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 20.03.2019 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 19.03.2019 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 19.03.2019 3.2
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 18.03.2019 2.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 19.03.2019 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 20.03.2019 6.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 20.03.2019 8.3
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 19.03.2019 4.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 19.03.2019 2.3
1143 Svarten N - Langlia 19.03.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 15.03.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 20.03.2019 4.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 22.03.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 22.03.2019 6.8
221 Gjerdingen rundt 22.03.2019 10.9
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 15.03.2019 2.4
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 20.03.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 20.03.2019 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 20.03.2019 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 20.03.2019 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 20.03.2019 2.2
236 Ølja rundt 20.03.2019 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 03.03.2019 4.0
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
Kikut og omegn
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 22.03.2019 1.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 21.03.2019 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta 19.03.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 21.03.2019 1.3
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 19.03.2019 2.2
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.03.2019 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 08.03.2019 3.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 19.03.2019 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 15.03.2019 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 19.03.2019 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 19.03.2019 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 19.03.2019 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
359 Vesle Sandungen - Knappa 19.03.2019 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 19.03.2019 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 19.03.2019 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 19.03.2019 0.7
Koperud - Brovoll - Råsjøen
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 22.03.2019 8.7
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 22.03.2019 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 22.03.2019 4.8
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 21.03.2019 5.7
9 Brovoll - Flåtatjern 16.03.2019 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 18.03.2019 3.0
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 01.02.2019 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 20.03.2019 1.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 20.03.2019 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 20.03.2019 4.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 16.03.2019 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 18.03.2019 3.0
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 4.0
Kråkstad - Hobøl
800 Kråkstad - Granerud 09.03.2019 3.3
806 Skotbu - Vientjern 16.03.2019 3.8
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
Lommedalen
1222 Tverrelva - Frøshaug 22.03.2019 3.3
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
405 Frøshaug - Djupdalen 14.03.2019 2.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 22.03.2019 11.7
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 21.03.2019 2.1
100 Finnstad - Sandvikshytta 20.03.2019 4.0
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 14.03.2019 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 20.03.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 20.03.2019 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 14.03.2019 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 20.03.2019 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 01.02.2019 5.6
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 05.02.2019 6.9
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 03.02.2019 2.1
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 5.6
Tanum - Vestmarksetra
306 Furuholmen - Sandungen N 22.03.2019 4.2
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 22.03.2019 1.4
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 21.02.2019 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 16.03.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.03.2019 1.3
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.03.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.7
Maridalen
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 22.03.2019 4.4
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
Solli og omegn
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 22.03.2019 1.5
410 Sandungen N - Øyevann 22.03.2019 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 22.03.2019 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 22.03.2019 1.7
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 22.03.2019 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 22.03.2019 2.8
28 Solli - Myggheim 22.03.2019 2.1
411 Solli - Vestlia 22.03.2019 1.2
209 Lysløypa på Solli 21.03.2019 7.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 21.03.2019 4.0
36 Store Sandungen (over vannet) 20.03.2019 2.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
Lierdalen
10 Gjellebekk - Heggsjø 21.03.2019 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
327 Kjenner - Heggsjø 18.03.2019 1.9
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 18.03.2019 3.9
Lørenskog - Rælingen
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2019 2.7
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 22.03.2019 3.3
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ø 22.03.2019 1.6
1549 Jansløkka - Berg 22.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) 22.03.2019 1.6
42 Lysløypa på Solvang 22.03.2019 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Berg 22.03.2019 1.7
464 Semsvannet SV - Tveiter 22.03.2019 1.1
44 Solvang - Berg 22.03.2019 2.1
280 Solvang - Bergsmarka 22.03.2019 5.2
41 Tveiter - Furuholmen 22.03.2019 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 22.03.2019 2.4
39 Tveitersetra - Sandungen N 22.03.2019 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 22.03.2019 3.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 21.03.2019 3.0
1548 Berg - Semsvannet SV 20.03.2019 0.4
648 Hvalstad - Billingstad 19.03.2019 3.4
1066 Jansløkka (rundløype) 20.03.2019 2.5
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 22.02.2019 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 13.03.2019 1.3
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) 22.02.2019 1.1
413 Vakås - Jansløkka 23.12.2018 1.5
Losby - Vangen
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 14.03.2019 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 29.01.2019 6.8
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 22.03.2019 3.4
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 22.03.2019 1.5
247 Sandbakken P - Franskeplassen 22.03.2019 2.5
459 Golfbanen på Krokhol 23.12.2018 3.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 15.03.2019 9.2
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 10.03.2019 5.9
177 Sværsvann - Myrer 14.03.2019 4.5
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 10.03.2019 7.6
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 22.02.2019 2.0
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 22.03.2019 5.0
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 22.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 19.03.2019 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 14.03.2019 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 15.03.2019 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 15.03.2019 4.3
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 19.03.2019 7.2
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 15.03.2019 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 14.03.2019 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

Edit