Nittedal IL for Skiforeningen

  • 22 løyper
  • 77.6 km
  • GPS-sporing

Nittedal IL preparerer løyper i Nordmarka og på Romeriksåsene.

Kartutsnitt for området rundt Sørlitangen

Kartet viser et utsnitt av området der Nittedal IL for Skiforeningen preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 24.04.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 19.04.2019 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta 19.04.2019 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.5
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
374 Lysløypa i Nittedal 16.04.2019 4.0
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 16.04.2019 5.4
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 22.03.2019 4.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 23.03.2019 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 09.03.2019 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 15.03.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 16.04.2019 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 03.04.2019 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 29.03.2019 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 20.03.2019 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 03.04.2019 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 09.03.2019 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 14.03.2019 4.3
Skedsmo og Gjerdrum
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0

Edit