Fenstad Skiklubb

  • 17 løyper
  • 66.2 km
  • GPS-sporing

Fenstad Skiklubb preparerer løyper i Nes kommune.

Kartutsnitt for området rundt Frilsetvangen

Kartet viser et utsnitt av området der Fenstad Skiklubb preparerer løyper.