Øståsen Skiløyper

  • 38 løyper
  • 162.5 km
  • GPS-sporing

Øståsen Skiløyper ble stiftet i 1986 og er et samarbeide mellom åtte av idrettslagene i Gran kommune på Hadeland. Modellen Øståsen Skiløyper er oppbygd etter er unik i landssammenheng. På kryss og tvers, fra nord til sør finnes løyper som jevnlig kjøres med to store løypemaskiner. Øståsen Skiløyper preparerer i dag ca. 200 km med skiløyper inkludert konkurranseløypene til Lygna skisenter.

Kartutsnitt for området rundt Lygnasæter

Kartet viser et utsnitt av området der Øståsen Skiløyper preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Preparert siste 24 timer 09.03.2021 3.8
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Delvis preparert 07.03.2021 2.4
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Delvis preparert 04.03.2021 5.5
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Delvis preparert 07.03.2021 3.3
500 Lysløypa ved Lygna Delvis preparert 03.03.2021 3.2
483 Blokkhus - Vatningsbakken Preparert tidligere 07.03.2021 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere 05.03.2021 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere 05.03.2021 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus Preparert tidligere 07.03.2021 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert tidligere 07.03.2021 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Preparert tidligere 07.03.2021 3.4
509 Lushaughytta - Bustevollen Preparert tidligere 07.03.2021 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen Preparert tidligere 07.03.2021 1.1
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Preparert tidligere 07.03.2021 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Preparert tidligere 07.03.2021 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 07.03.2021 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Preparert tidligere 07.03.2021 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Preparert tidligere 07.03.2021 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Preparert tidligere 07.03.2021 4.9
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Preparert tidligere 07.03.2021 6.4
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere 05.03.2021 1.5
Lygna skisenter
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Preparert i går 08.03.2021 5.0
1304 5 km fri på Lygna skisenter Delvis preparert 09.03.2021 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Delvis preparert 09.03.2021 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Delvis preparert 09.03.2021 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter Delvis preparert 08.03.2021 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Preparert tidligere 02.02.2021 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Delvis preparert 04.03.2021 14.0
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert tidligere 04.03.2021 2.1
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert tidligere 19.02.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert tidligere 19.02.2021 4.8
1257 Steinholen - Risbakken Preparert tidligere 04.03.2021 2.3
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere 04.03.2021 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Preparert tidligere 04.03.2021 4.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Preparert tidligere 04.03.2021 10.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Preparert tidligere 04.03.2021 7.3
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Ikke preparert 08.02.2019 4.6
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
1107 Trintomløypa Ikke preparert 18.02.2015 3.0

Edit