Øståsen Skiløyper

  • 38 løyper
  • 162.5 km
  • GPS-sporing

Øståsen Skiløyper ble stiftet i 1986 og er et samarbeide mellom åtte av idrettslagene i Gran kommune på Hadeland. Modellen Øståsen Skiløyper er oppbygd etter er unik i landssammenheng. På kryss og tvers, fra nord til sør finnes løyper som jevnlig kjøres med to store løypemaskiner. Øståsen Skiløyper preparerer i dag ca. 200 km med skiløyper inkludert konkurranseløypene til Lygna Skisenter.

Kartutsnitt for området rundt Lygnasæter

Kartet viser et utsnitt av området der Øståsen Skiløyper preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
483 Blokkhus - Vatningsbakken 08.12.2019 2.9
482 Hengedykrysset - Blokkhus 08.12.2019 2.1
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 08.12.2019 2.8
1224 Lygna - Hengedykrysset 08.12.2019 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 08.12.2019 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 08.12.2019 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 08.12.2019 3.8
1225 Åstjern - Vatningsbakken 08.12.2019 1.5
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 07.12.2019 3.4
509 Lushaughytta - Bustevollen 07.12.2019 1.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 07.12.2019 10.0
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 04.12.2019 6.6
1521 Lushaughytta - Lushaugen 29.11.2019 1.1
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 05.12.2019 4.7
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 29.11.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 04.12.2019 6.4
500 Lysløypa ved Lygna 03.12.2019 3.2
551 Fellessætra - Korssætersvingen 22.03.2019 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 22.03.2019 2.0
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 22.03.2019 2.4
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 25.03.2019 5.5
Lygna skisenter
1304 5 km fri på Lygna skisenter 08.12.2019 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 08.12.2019 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 08.12.2019 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 08.12.2019 10.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 03.12.2019 5.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 05.12.2019 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 07.12.2019 4.0
1274 Bustevollen - Steinholen 29.11.2019 2.1
640 Nordre Oppdalen - Koperud 22.03.2019 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 22.03.2019 4.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 12.04.2019 14.0
1257 Steinholen - Risbakken 25.03.2019 2.3
1106 Steinsjørunden 12.04.2019 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 08.02.2019 4.6
481 Ullvildsdalen - Breitjernet - Langmyra - Koperud 27.03.2019 10.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 12.04.2019 7.3
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0

Edit