Øståsen Skiløyper

  • 38 løyper
  • 162.5 km
  • GPS-sporing

Øståsen Skiløyper ble stiftet i 1986 og er et samarbeide mellom åtte av idrettslagene i Gran kommune på Hadeland. Modellen Øståsen Skiløyper er oppbygd etter er unik i landssammenheng. På kryss og tvers, fra nord til sør finnes løyper som jevnlig kjøres med to store løypemaskiner. Øståsen Skiløyper preparerer i dag ca. 200 km med skiløyper inkludert konkurranseløypene til Lygna Skisenter.

Kartutsnitt for området rundt Lygnasæter

Kartet viser et utsnitt av området der Øståsen Skiløyper preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
483 Blokkhus - Vatningsbakken Preparert i går 23.02.2020 2.9
482 Hengedykrysset - Blokkhus Preparert i går 23.02.2020 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert i går 23.02.2020 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Preparert i går 23.02.2020 3.4
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Preparert i går 23.02.2020 5.5
1224 Lygna - Hengedykrysset Preparert i går 23.02.2020 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Preparert i går 23.02.2020 2.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Preparert i går 23.02.2020 6.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Delvis preparert 23.02.2020 2.4
509 Lushaughytta - Bustevollen Delvis preparert 23.02.2020 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Delvis preparert 23.02.2020 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Delvis preparert 23.02.2020 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Delvis preparert 23.02.2020 4.7
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Delvis preparert 23.02.2020 3.3
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Delvis preparert 23.02.2020 3.8
500 Lysløypa ved Lygna Delvis preparert 24.02.2020 3.2
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere 21.02.2020 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere 21.02.2020 2.0
1521 Lushaughytta - Lushaugen Preparert tidligere 22.02.2020 1.1
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Preparert tidligere 22.02.2020 4.9
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere 21.02.2020 1.5
Lygna skisenter
1304 5 km fri på Lygna skisenter Preparert siste 24 timer 24.02.2020 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Preparert siste 24 timer 24.02.2020 3.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Delvis preparert 24.02.2020 5.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Delvis preparert 24.02.2020 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter Delvis preparert 24.02.2020 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Preparert tidligere 03.02.2020 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert i går 23.02.2020 2.1
1257 Steinholen - Risbakken Preparert i går 23.02.2020 2.3
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Delvis preparert 22.02.2020 14.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Delvis preparert 22.02.2020 7.3
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert tidligere 31.01.2020 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert tidligere 05.02.2020 4.8
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere 30.01.2020 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Preparert tidligere 22.02.2020 4.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Preparert tidligere 22.02.2020 10.0
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Ikke preparert 08.02.2019 4.6
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
1107 Trintomløypa Ikke preparert 18.02.2015 3.0

Edit