Øståsen Skiløyper

  • 37 løyper
  • 161.4 km
  • GPS-sporing

Øståsen Skiløyper ble stiftet i 1986 og er et samarbeide mellom åtte av idrettslagene i Gran kommune på Hadeland. Modellen Øståsen Skiløyper er oppbygd etter er unik i landssammenheng. På kryss og tvers, fra nord til sør finnes løyper som jevnlig kjøres med to store løypemaskiner. Øståsen Skiløyper preparerer i dag ca. 200 km med skiløyper inkludert konkurranseløypene til Lygna Skisenter.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
483 Blokkhus - Vatningsbakken 16.01.2019 2.9
1274 Bustevollen - Steinholen 17.01.2019 2.1
551 Fellessætra - Korssætersvingen 16.01.2019 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 16.01.2019 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus 16.01.2019 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 16.01.2019 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 16.01.2019 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 16.01.2019 2.4
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 16.01.2019 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 17.01.2019 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 16.01.2019 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 16.01.2019 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 16.01.2019 4.9
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 16.01.2019 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 17.01.2019 3.8
500 Lysløypa ved Lygna 16.01.2019 3.2
1225 Åstjern - Vatningsbakken 16.01.2019 1.5
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 11.02.2018 3.3
Lygna skisenter
1304 5 km fri på Lygna skisenter 18.01.2019 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 18.01.2019 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 16.01.2019 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 16.01.2019 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 18.01.2019 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 12.12.2018 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Koperud
509 Lushaughytta - Bustevollen 17.01.2019 1.8
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 17.01.2019 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 17.01.2019 2.8
640 Nordre Oppdalen - Koperud 17.01.2019 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 17.01.2019 4.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 17.01.2019 14.0
1257 Steinholen - Risbakken 17.01.2019 2.3
1106 Steinsjørunden 17.01.2019 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 17.01.2019 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 17.01.2019 4.6
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 17.01.2019 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud 17.01.2019 10.0
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0

Edit