Oslo kommune, Bymiljøetaten

  • 155 løyper
  • 403.5 km
  • GPS-sporing

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

Kartutsnitt for området rundt Holmenkollen

Kartet viser et utsnitt av området der Oslo kommune, Bymiljøetaten preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 18.03.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
Fossum - Årnes - Abborvann
1233 Hundeløype Årnes 18.03.2019 1.4
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 22.03.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 22.03.2019 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 22.03.2019 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 22.03.2019 3.3
Frognerseteren - Bogstad
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 22.03.2019 1.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 22.03.2019 1.4
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 22.03.2019 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 22.03.2019 7.3
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 22.03.2019 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 22.03.2019 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 22.03.2019 1.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 22.03.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 22.03.2019 4.6
1229 Rundmyr - Langmyr 22.03.2019 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 22.03.2019 1.6
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 22.03.2019 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 22.03.2019 1.8
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 21.03.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 21.03.2019 6.4
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 21.03.2019 2.5
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 21.03.2019 2.8
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 20.03.2019 4.1
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.03.2019 2.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 19.03.2019 2.5
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 08.03.2019 2.2
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.03.2019 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.03.2019 2.7
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 18.03.2019 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 19.03.2019 2.0
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
Skytta - Gjelleråsen
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 19.03.2019 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 19.03.2019 3.7
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 19.03.2019 2.6
Sognsvann - Ullevålseter
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 22.03.2019 5.3
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 22.03.2019 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 22.03.2019 4.3
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 22.03.2019 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 22.03.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 22.03.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 22.03.2019 1.2
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 22.03.2019 4.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 21.03.2019 2.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 21.03.2019 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 21.03.2019 3.7
1435 Gaustad - Tuggerud 13.03.2019 1.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 19.03.2019 1.6
799 Ullevålseter - Aurtjern 19.03.2019 1.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
703 Wyllerløypa - Bjordammen 20.03.2019 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 22.03.2019 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 22.03.2019 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 22.03.2019 4.1
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 4.4
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 3.5
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 22.03.2019 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 22.03.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 22.03.2019 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 22.03.2019 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 22.03.2019 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 22.03.2019 2.0
167 Mariholtet - Haukåsen 22.03.2019 2.3
686 Petersbråtan - Øgården 22.03.2019 2.6
694 Rustadsaga - Skullerudstua 22.03.2019 1.3
170 Smørhullet - Petersbråtan 22.03.2019 1.9
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 21.03.2019 3.2
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 21.03.2019 2.9
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 20.03.2019 2.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 18.03.2019 1.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 06.03.2019 0.7
688 Petersbråtan - Gullsmeden 16.03.2019 1.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 17.03.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 17.03.2019 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 08.02.2019 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 13.03.2019 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 13.03.2019 3.4
687 Øgården - Gullsmeden 17.03.2019 1.3
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
Årvoll - Linderud - Grorud
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 18.03.2019 1.4
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 18.03.2019 2.6
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 19.03.2019 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 18.03.2019 4.0
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 18.03.2019 1.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 18.03.2019 4.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 18.03.2019 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 13.03.2019 3.0
667 Årvoll - Breisjøen 18.03.2019 4.0
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 22.03.2019 1.9
678 Hammeren - Sander 22.03.2019 3.3
127 Hammeren - Skar 22.03.2019 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 22.03.2019 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen 22.03.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 22.03.2019 3.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 22.03.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 22.03.2019 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 22.03.2019 1.7
661 Monsetangen - Damputtbekken 22.03.2019 1.0
145 Movatn - Burås - Sinober 22.03.2019 3.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 22.03.2019 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 22.03.2019 2.5
677 Sander - Monsetangen 22.03.2019 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 22.03.2019 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 22.03.2019 2.3
141 Skillingsdalen - Sinober 22.03.2019 2.6
675 Dausjøen - Mobekken 17.03.2019 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 19.03.2019 5.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 19.03.2019 1.0
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 20.03.2019 1.2
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 20.03.2019 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 17.03.2019 6.3
662 Monsetangen - Myrvang 20.03.2019 0.7
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
Breisjøen - Sinober
144 Sørskogen - Sinober (vest) 22.03.2019 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 22.03.2019 1.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 21.03.2019 1.5
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 18.03.2019 1.4
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 20.03.2019 2.0
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 20.03.2019 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 20.03.2019 2.7
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 18.03.2019 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 20.03.2019 3.1
143 Vennervann - Kringler - Sinober 18.03.2019 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 20.03.2019 1.6
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 21.03.2019 0.6
231 Linderudkollen - Solemskogen 21.03.2019 1.4
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 21.03.2019 0.8
139 Solemskogen - Revlia 21.03.2019 2.3
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 20.03.2019 1.5
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 20.03.2019 3.9
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 18.03.2019 2.0
663 Myrvang - Damputtbekken 19.03.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang 01.02.2019 0.6
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 22.03.2019 3.1
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 22.03.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 22.03.2019 1.8
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 22.03.2019 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 22.03.2019 1.2
423 Skjelbreia - Vangen 22.03.2019 2.8
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 20.03.2019 7.3
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7

Edit