Oslo kommune, Bymiljøetaten

  • 154 løyper
  • 400.2 km
  • GPS-sporing

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 17.01.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 15.03.2018 1.3
Fossum - Årnes - Abborvann
1233 Hundeløype Årnes 17.01.2019 1.4
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 13.01.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 18.12.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 15.01.2019 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 13.01.2019 3.3
Frognerseteren - Bogstad
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 20.01.2019 3.0
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 20.01.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 20.01.2019 6.4
1229 Rundmyr - Langmyr 20.01.2019 0.5
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 20.01.2019 1.8
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 10.01.2019 4.1
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 18.01.2019 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 11.01.2019 1.4
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.01.2019 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 17.01.2019 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 08.01.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 08.01.2019 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 18.01.2019 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 08.01.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 15.01.2019 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 17.01.2019 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 18.01.2019 1.8
698 Huseby - Bogstad 18.01.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 17.01.2019 4.6
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 17.01.2019 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.01.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 16.01.2019 2.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 11.01.2019 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 18.01.2019 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 18.01.2019 3.7
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 16.01.2019 1.5
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.03.2018 2.0
Skytta - Gjelleråsen
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 20.01.2019 2.6
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 18.01.2019 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 17.01.2019 3.7
Sognsvann - Ullevålseter
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 20.01.2019 4.3
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 20.01.2019 4.0
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 19.01.2019 5.3
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 19.01.2019 1.1
1435 Gaustad - Tuggerud 16.01.2019 1.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 10.01.2019 1.6
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 18.12.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 18.01.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 18.01.2019 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 18.01.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 18.01.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 18.01.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 11.01.2019 1.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
703 Wyllerløypa - Bjordammen 09.01.2019 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 20.01.2019 2.4
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 20.01.2019 4.1
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 20.01.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 20.01.2019 1.0
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 20.01.2019 3.5
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 20.01.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 20.01.2019 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 20.01.2019 2.2
686 Petersbråtan - Øgården 20.01.2019 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 20.01.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 20.01.2019 1.6
687 Øgården - Gullsmeden 20.01.2019 1.3
163 Haraløkka - Østmarksetra 19.01.2019 1.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 19.01.2019 3.2
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 19.01.2019 2.9
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 19.01.2019 2.4
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 19.01.2019 2.0
694 Rustadsaga - Skullerudstua 19.01.2019 1.3
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 16.01.2019 2.7
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 16.01.2019 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen 16.01.2019 2.3
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 18.01.2019 2.5
170 Smørhullet - Petersbråtan 08.01.2019 1.9
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 04.04.2018 3.1
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 30.03.2018 0.7
688 Petersbråtan - Gullsmeden 04.04.2018 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 19.03.2018 2.4
166 Sleppa - Gullsmeden 22.03.2018 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 29.03.2018 3.4
Årvoll - Linderud - Grorud
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 20.01.2019 4.0
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 20.01.2019 4.0
1508 Løyper på Lillomarka arena 19.01.2019 3.0
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 16.01.2019 1.4
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 18.01.2019 2.6
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 16.01.2019 1.4
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 17.01.2019 1.5
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 18.01.2019 2.5
667 Årvoll - Breisjøen 18.01.2019 4.0
Maridalen
708 Hammeren - Skjærsjødammen 20.01.2019 2.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 20.01.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 20.01.2019 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 20.01.2019 1.7
178 Damputtbekken - Sandermosen 17.01.2019 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 11.01.2019 1.4
678 Hammeren - Sander 16.01.2019 3.3
127 Hammeren - Skar 16.01.2019 4.4
660 Kjelsås - Monsetangen 17.01.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 16.01.2019 3.4
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 17.01.2019 1.2
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 11.01.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 17.01.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 11.01.2019 0.7
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 17.01.2019 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 17.01.2019 2.5
676 Sander - Dausjøen 08.01.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 16.01.2019 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 17.01.2019 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 16.01.2019 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 17.01.2019 2.6
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 22.03.2018 5.3
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.03.2018 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.04.2018 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll 31.03.2018 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 06.04.2018 1.1
145 Movatn - Burås - Sinober 16.04.2018 3.0
Breisjøen - Sinober
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 20.01.2019 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 20.01.2019 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 17.01.2019 2.0
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 16.01.2019 2.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 17.01.2019 3.1
669 Sørskogen - Sinober (øst) 17.01.2019 1.7
142 Vennervann - Sørskogen 17.01.2019 1.6
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 21.03.2018 1.4
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 21.03.2018 3.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) 16.04.2018 1.6
143 Vennervann - Kringler - Sinober 06.04.2018 2.5
Parker og grøntområder
1234 Rundløype Holmendammen 17.01.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 17.01.2019 0.8
1238 Tøyenparken 18.01.2019 1.5
1235 Frognerparken 19.03.2018 1.8
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 20.01.2019 0.6
231 Linderudkollen - Solemskogen 20.01.2019 1.4
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 20.01.2019 3.9
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 20.01.2019 2.0
139 Solemskogen - Revlia 20.01.2019 2.3
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 13.04.2018 1.5
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 27.04.2018 0.8
663 Myrvang - Damputtbekken 01.04.2018 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang 15.03.2018 0.6
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 17.01.2019 3.1
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 17.01.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 17.01.2019 1.8
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 16.01.2019 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 16.01.2019 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 17.01.2019 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 17.01.2019 2.8
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7

Edit