Oslo kommune, Bymiljøetaten

  • 153 løyper
  • 397.2 km
  • GPS-sporing

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 15.03.2018 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 15.03.2018 1.3
Fossum - Årnes - Abborvann
1233 Hundeløype Årnes 10.04.2018 1.4
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 04.04.2018 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 06.04.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 25.03.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 25.03.2018 3.3
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.03.2018 4.1
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 31.03.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 23.03.2018 1.4
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 25.03.2018 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 21.04.2018 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 02.03.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 26.03.2018 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 28.03.2018 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 21.03.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 25.04.2018 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 24.04.2018 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 25.04.2018 1.8
698 Huseby - Bogstad 21.03.2018 3.0
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 21.04.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 22.04.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 21.04.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 21.04.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 06.04.2018 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 21.03.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 18.04.2018 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 25.04.2018 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 26.03.2018 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 31.03.2018 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 12.04.2018 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 25.04.2018 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 12.04.2018 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.03.2018 2.0
Skytta - Gjelleråsen
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 28.03.2018 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 06.04.2018 3.7
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 19.04.2018 2.6
Sognsvann - Ullevålseter
1435 Gaustad - Tuggerud 31.03.2018 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 22.04.2018 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 21.04.2018 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 21.04.2018 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 22.04.2018 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 19.03.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 22.04.2018 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 21.04.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 22.04.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 21.04.2018 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 18.04.2018 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 21.04.2018 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 21.04.2018 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
703 Wyllerløypa - Bjordammen 12.03.2018 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 08.04.2018 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 04.04.2018 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 31.03.2018 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 07.04.2018 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 25.03.2018 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 07.04.2018 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 08.04.2018 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 25.03.2018 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 07.04.2018 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 30.03.2018 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 08.04.2018 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 08.04.2018 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 07.04.2018 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 20.04.2018 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 07.04.2018 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 31.03.2018 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 31.03.2018 2.0
167 Mariholtet - Haukåsen 28.03.2018 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden 04.04.2018 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 08.04.2018 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 29.03.2018 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 03.04.2018 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 29.03.2018 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 19.03.2018 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 25.03.2018 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 22.03.2018 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 29.03.2018 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 04.04.2018 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 04.04.2018 1.3
Årvoll - Linderud - Grorud
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 10.04.2018 1.4
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 12.04.2018 2.6
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 10.04.2018 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 16.04.2018 4.0
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 15.04.2018 1.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 16.04.2018 4.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 16.04.2018 2.5
667 Årvoll - Breisjøen 16.04.2018 4.0
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 28.02.2018 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 10.04.2018 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 22.03.2018 5.3
678 Hammeren - Sander 11.04.2018 3.3
127 Hammeren - Skar 11.04.2018 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 21.04.2018 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen 12.04.2018 2.4
777 Kjelsås - Sander 12.04.2018 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.03.2018 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.04.2018 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 22.04.2018 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 22.04.2018 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 06.04.2018 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 22.04.2018 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 31.03.2018 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 06.04.2018 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 10.04.2018 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 10.04.2018 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 28.03.2018 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 16.04.2018 3.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 20.04.2018 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 16.04.2018 2.5
676 Sander - Dausjøen 06.04.2018 1.5
677 Sander - Monsetangen 10.04.2018 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 02.03.2018 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 11.04.2018 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 16.04.2018 2.6
Breisjøen - Sinober
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 21.03.2018 1.4
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 16.04.2018 2.0
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 19.04.2018 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 19.04.2018 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 19.04.2018 1.5
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 21.03.2018 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 16.04.2018 3.1
144 Sørskogen - Sinober (vest) 16.04.2018 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 16.04.2018 1.7
143 Vennervann - Kringler - Sinober 06.04.2018 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 16.04.2018 1.6
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 19.03.2018 1.8
1234 Rundløype Holmendammen 20.03.2018 1.1
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 20.03.2018 0.8
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.03.2018 1.5
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 27.04.2018 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 13.04.2018 1.5
231 Linderudkollen - Solemskogen 27.04.2018 1.4
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 19.04.2018 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 27.04.2018 0.8
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 12.04.2018 2.0
663 Myrvang - Damputtbekken 01.04.2018 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang 15.03.2018 0.6
139 Solemskogen - Revlia 19.04.2018 2.3
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 01.04.2018 3.1
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 04.04.2018 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 04.04.2018 1.8
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 04.04.2018 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 04.04.2018 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 04.04.2018 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 04.04.2018 2.8

Edit