Oslo kommune, Bymiljøetaten

  • 158 løyper
  • 409.3 km
  • GPS-sporing

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

Kartutsnitt for området rundt Holmenkollen

Kartet viser et utsnitt av området der Oslo kommune, Bymiljøetaten preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Ikke preparert 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer Ikke preparert 11.01.2016 2.0
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Ikke preparert 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Ikke preparert 07.02.2019 1.3
Fossum - Årnes - Abborvann
1233 Hundeløype Årnes Ikke preparert 28.03.2019 1.4
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Delvis preparert 19.01.2021 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Delvis preparert 19.01.2021 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Delvis preparert 12.01.2021 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Delvis preparert 12.01.2021 3.3
Frognerseteren - Bogstad
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert i går 19.01.2021 2.1
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Preparert i går 19.01.2021 2.5
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Preparert i går 19.01.2021 7.3
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Preparert i går 19.01.2021 2.0
24 Heggehullet - Tryvannstua Preparert i går 19.01.2021 1.8
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Preparert i går 19.01.2021 4.6
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Preparert i går 19.01.2021 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr Preparert i går 19.01.2021 0.5
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Preparert i går 19.01.2021 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Preparert i går 19.01.2021 1.5
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Delvis preparert 13.03.2020 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Delvis preparert 19.01.2021 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet Delvis preparert 19.01.2021 1.4
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Delvis preparert 19.01.2021 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Delvis preparert 19.01.2021 2.2
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Delvis preparert 19.01.2021 2.1
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Delvis preparert 19.01.2021 3.0
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Delvis preparert 19.01.2021 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Delvis preparert 19.01.2021 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Delvis preparert 19.01.2021 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Delvis preparert 19.01.2021 2.7
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Delvis preparert 19.01.2021 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Delvis preparert 19.01.2021 3.7
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Delvis preparert 19.01.2021 2.0
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 18.01.2021 1.4
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 18.01.2021 1.6
698 Huseby - Bogstad Ikke preparert 14.03.2019 3.0
1608 Lillevann - Rødkleiva Ikke preparert 00.00. 0 0.6
21 Lysløypa i Husebyskogen Ikke preparert 05.02.2018 5.0
Skytta - Gjelleråsen
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Preparert i går 19.01.2021 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Preparert tidligere 16.01.2021 3.7
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Ikke preparert 19.03.2019 2.6
Sognsvann - Ullevålseter
1435 Gaustad - Tuggerud Preparert i går 19.01.2021 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Preparert i går 19.01.2021 5.3
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Preparert i går 19.01.2021 1.1
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Preparert i går 19.01.2021 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Preparert i går 19.01.2021 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Preparert i går 19.01.2021 5.5
711 Sognsvann snøpark Preparert i går 19.01.2021 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann Preparert i går 19.01.2021 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern Preparert i går 19.01.2021 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Preparert i går 19.01.2021 4.0
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Delvis preparert 19.01.2021 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Delvis preparert 19.01.2021 5.5
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Preparert tidligere 06.03.2020 1.6
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Ikke preparert 21.03.2019 2.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
703 Wyllerløypa - Bjordammen Preparert tidligere 18.01.2021 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
163 Haraløkka - Østmarksetra Delvis preparert 17.01.2021 1.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Delvis preparert 16.01.2021 3.2
690 Lysløypa i Dalsåsen Delvis preparert 15.01.2021 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Delvis preparert 16.01.2021 2.9
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Delvis preparert 19.01.2021 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Delvis preparert 16.01.2021 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Delvis preparert 16.01.2021 2.4
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Delvis preparert 19.01.2021 2.4
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 17.01.2021 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Delvis preparert 06.04.2020 2.0
694 Rustadsaga - Skullerudstua Delvis preparert 13.01.2021 1.3
687 Øgården - Gullsmeden Delvis preparert 16.01.2021 1.3
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Preparert tidligere 14.01.2021 2.4
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Preparert tidligere 14.01.2021 3.1
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Preparert tidligere 16.01.2021 4.1
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 10.01.2021 4.4
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 10.01.2021 3.5
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Preparert tidligere 17.01.2021 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Preparert tidligere 16.01.2021 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Preparert tidligere 17.01.2021 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden Preparert tidligere 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Preparert tidligere 16.01.2021 2.6
170 Smørhullet - Petersbråtan Preparert tidligere 13.01.2021 1.9
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet Ikke preparert 19.03.2018 2.0
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Ikke preparert 17.03.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården Ikke preparert 17.03.2019 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr Ikke preparert 08.02.2019 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Ikke preparert 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden Ikke preparert 23.03.2019 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Ikke preparert 13.03.2019 3.4
Årvoll - Linderud - Grorud
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Preparert i går 19.01.2021 2.6
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert i går 19.01.2021 1.5
1508 Løyper på Lillomarka arena Preparert i går 19.01.2021 3.0
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Delvis preparert 17.01.2021 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Delvis preparert 19.01.2021 4.0
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Delvis preparert 19.01.2021 4.0
667 Årvoll - Breisjøen Delvis preparert 19.01.2021 4.0
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Preparert tidligere 29.11.2019 1.4
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Preparert tidligere 16.01.2021 2.5
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen Preparert i går 19.01.2021 1.9
660 Kjelsås - Monsetangen Preparert i går 19.01.2021 2.4
777 Kjelsås - Sander Preparert i går 19.01.2021 3.4
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Preparert i går 19.01.2021 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Preparert i går 19.01.2021 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Preparert i går 19.01.2021 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Preparert i går 19.01.2021 1.1
661 Monsetangen - Damputtbekken Preparert i går 19.01.2021 1.0
145 Movatn - Burås - Sinober Preparert i går 19.01.2021 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen Preparert i går 19.01.2021 2.5
677 Sander - Monsetangen Preparert i går 19.01.2021 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen Preparert i går 19.01.2021 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) Preparert i går 19.01.2021 2.3
141 Skillingsdalen - Sinober Preparert i går 19.01.2021 2.6
708 Hammeren - Skjærsjødammen Delvis preparert 19.01.2021 2.8
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Delvis preparert 19.01.2021 5.1
675 Dausjøen - Mobekken Preparert tidligere 07.01.2021 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Preparert tidligere 06.01.2021 5.9
678 Hammeren - Sander Preparert tidligere 16.12.2019 3.3
127 Hammeren - Skar Preparert tidligere 06.01.2021 4.4
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Preparert tidligere 25.12.2019 1.7
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Preparert tidligere 16.01.2021 6.3
680 Konkurranseløype Kjelsås Ikke preparert 19.03.2019 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Ikke preparert 22.03.2019 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll Ikke preparert 13.03.2019 2.2
662 Monsetangen - Myrvang Ikke preparert 26.03.2019 0.7
676 Sander - Dausjøen Ikke preparert 17.03.2019 1.5
Breisjøen - Sinober
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Preparert i går 19.01.2021 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Preparert i går 19.01.2021 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Preparert i går 19.01.2021 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Preparert i går 19.01.2021 3.1
669 Sørskogen - Sinober (øst) Preparert i går 19.01.2021 1.7
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Delvis preparert 19.01.2021 1.4
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Delvis preparert 19.01.2021 2.0
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Delvis preparert 19.01.2021 3.6
142 Vennervann - Sørskogen Delvis preparert 19.01.2021 1.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) Preparert tidligere 18.01.2021 1.6
143 Vennervann - Kringler - Sinober Preparert tidligere 13.01.2021 2.5
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken Ikke preparert 22.02.2019 2.4
1234 Rundløype Holmendammen Ikke preparert 01.03.2019 1.1
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Ikke preparert 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka Ikke preparert 29.01.2019 0.8
1450 Slottsparken Ikke preparert 25.02.2018 1.0
1237 Torshovdalen Ikke preparert 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken Ikke preparert 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin Ikke preparert 08.02.2019 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Preparert i går 19.01.2021 0.6
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Preparert i går 19.01.2021 3.9
139 Solemskogen - Revlia Preparert i går 19.01.2021 2.3
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Delvis preparert 00.00.0000 1.5
231 Linderudkollen - Solemskogen Delvis preparert 19.01.2021 1.4
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Delvis preparert 19.01.2021 2.0
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Preparert tidligere 01.01.2021 0.8
663 Myrvang - Damputtbekken Ikke preparert 19.03.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang Ikke preparert 01.02.2019 0.6
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
423 Skjelbreia - Vangen Preparert i går 19.01.2021 2.8
182 Bysetermosan - Vangen Delvis preparert 19.01.2021 3.1
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Delvis preparert 19.01.2021 7.3
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Preparert tidligere 14.01.2021 1.8
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 14.01.2021 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 18.01.2021 1.2
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Ikke preparert 22.03.2019 5.1
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet Ikke preparert 21.03.2018 3.7

Edit