Oslo kommune, Bymiljøetaten

  • 160 løyper
  • 416.7 km
  • GPS-sporing

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

Kartutsnitt for området rundt Holmenkollen

Kartet viser et utsnitt av området der Oslo kommune, Bymiljøetaten preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 18.03.2019 1.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 18.03.2019 2.7
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
Fossum - Årnes - Abborvann
1233 Hundeløype Årnes 28.03.2019 1.4
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 25.12.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 12.04.2019 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 12.04.2019 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 12.04.2019 3.3
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 03.12.2019 4.1
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 27.12.2019 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 27.12.2019 1.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 07.01.2020 1.4
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 18.11.2019 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 02.12.2019 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 10.12.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 10.01.2020 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 29.12.2019 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 29.12.2019 1.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 07.01.2020 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 02.01.2020 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 02.01.2020 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 02.01.2020 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 14.01.2020 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 31.12.2019 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 27.12.2019 1.6
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 27.12.2019 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 13.01.2020 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 26.12.2019 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 17.12.2019 2.0
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 03.04.2019 2.5
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.03.2019 2.7
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 28.03.2019 2.8
Skytta - Gjelleråsen
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 16.12.2019 3.7
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 28.12.2019 2.6
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 19.03.2019 2.6
Sognsvann - Ullevålseter
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 27.12.2019 5.3
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 25.12.2019 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 25.12.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 27.12.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 02.12.2019 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 27.12.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 04.12.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 04.12.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 27.12.2019 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 14.01.2020 4.0
1435 Gaustad - Tuggerud 22.03.2019 1.3
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 21.03.2019 2.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 29.03.2019 1.6
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 21.03.2019 5.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
703 Wyllerløypa - Bjordammen 27.12.2019 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 20.03.2019 2.4
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 30.03.2019 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 21.03.2019 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 23.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 23.03.2019 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 3.5
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 23.03.2019 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 30.03.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 30.03.2019 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 30.03.2019 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen 30.03.2019 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 26.03.2019 2.6
170 Smørhullet - Petersbråtan 24.03.2019 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 24.03.2019 1.3
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 22.03.2019 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 24.03.2019 1.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 06.03.2019 0.7
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 10.04.2019 2.4
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 22.03.2019 2.0
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 17.03.2019 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 22.03.2019 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 17.03.2019 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 08.02.2019 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 23.03.2019 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 13.03.2019 3.4
Årvoll - Linderud - Grorud
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 29.11.2019 1.4
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 28.12.2019 2.6
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 26.12.2019 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 28.12.2019 4.0
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 29.11.2019 1.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 28.12.2019 4.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 28.12.2019 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 15.01.2020 3.0
667 Årvoll - Breisjøen 28.12.2019 4.0
Maridalen
678 Hammeren - Sander 16.12.2019 3.3
708 Hammeren - Skjærsjødammen 25.12.2019 2.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 25.12.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 25.12.2019 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 25.12.2019 1.7
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 29.12.2019 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 29.12.2019 2.5
550 Sandermosen - Skillingsdalen 29.12.2019 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 28.12.2019 2.3
178 Damputtbekken - Sandermosen 29.03.2019 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 17.03.2019 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 19.03.2019 5.9
127 Hammeren - Skar 26.03.2019 4.4
660 Kjelsås - Monsetangen 26.03.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 26.03.2019 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 19.03.2019 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 26.03.2019 1.2
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 26.03.2019 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 17.03.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 29.03.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 31.03.2019 3.0
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 29.03.2019 1.6
141 Skillingsdalen - Sinober 31.03.2019 2.6
Breisjøen - Sinober
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 29.12.2019 2.0
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 29.12.2019 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 28.12.2019 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 29.12.2019 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 29.12.2019 3.1
144 Sørskogen - Sinober (vest) 29.12.2019 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 29.12.2019 1.7
142 Vennervann - Sørskogen 29.12.2019 1.6
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 18.03.2019 1.4
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 18.03.2019 3.6
143 Vennervann - Kringler - Sinober 18.03.2019 2.5
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 21.01.2020 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 29.03.2019 1.5
231 Linderudkollen - Solemskogen 29.12.2019 1.4
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 28.12.2019 3.9
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 28.12.2019 2.0
139 Solemskogen - Revlia 29.12.2019 2.3
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 14.04.2019 0.8
663 Myrvang - Damputtbekken 19.03.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang 01.02.2019 0.6
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 24.03.2019 1.8
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 29.11.2019 1.2
423 Skjelbreia - Vangen 29.11.2019 2.8
182 Bysetermosan - Vangen 22.03.2019 3.1
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 22.03.2019 5.1
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 22.03.2019 0.7
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 20.03.2019 7.3

Edit