Gjøvik kommune

  • 52 løyper
  • 255.8 km
  • GPS-sporing

Gjøvik kommune preparerer løyper fra Skumsjøen i sør til kommunegrensen mot Lillehammer i nord. Dette omfatter bl.a. nordre del av Vardalsåsen, Gjøvikmarka, Snertingdal og Biriåsen.

Kartutsnitt for området rundt Glæstadhøgda

Kartet viser et utsnitt av området der Gjøvik kommune preparerer løyper.