Gjøvik kommune

  • 53 løyper
  • 261.9 km
  • GPS-sporing

Gjøvik kommune preparerer løyper fra Skumsjøen i sør til kommunegrensen mot Lillehammer i nord. Dette omfatter bl.a. nordre del av Vardalsåsen, Gjøvikmarka, Snertingdal og Biriåsen.

Kartutsnitt for området rundt Glæstadhøgda

Kartet viser et utsnitt av området der Gjøvik kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
1062 Godbakken - Slømyrholen Preparert siste 24 timer 04.04.2020 1.0
604 Grindlirunden Preparert siste 24 timer 04.04.2020 17.0
608 Redalsætermyra - Skihytta Preparert siste 24 timer 04.04.2020 5.0
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Preparert siste 24 timer 04.04.2020 4.1
609 Slømyrholen - Skihytta Preparert siste 24 timer 04.04.2020 3.0
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd Preparert i går 03.04.2020 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra Preparert i går 03.04.2020 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra Preparert i går 03.04.2020 1.9
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Preparert i går 03.04.2020 2.8
612 Hemsangen - Slømyrholen Preparert i går 03.04.2020 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Preparert i går 03.04.2020 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Preparert i går 03.04.2020 8.9
618 Ytteråsvegen - Midtholen Preparert i går 03.04.2020 2.9
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Delvis preparert 24.03.2020 7.2
611 Svearoa - Hemsangen Delvis preparert 03.04.2020 3.2
617 Tranalia - Snertingdal skole Delvis preparert 24.03.2020 11.8
656 Flutua - Svearoa Preparert tidligere 24.03.2020 3.0
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Preparert tidligere 06.03.2020 4.1
615 Lindheim - Flåmyra Preparert tidligere 24.03.2020 6.1
616 Lindheim - Tranalia Preparert tidligere 24.03.2020 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda Preparert tidligere 24.03.2020 4.2
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Preparert tidligere 28.03.2020 10.0
610 Midtholen - Lundsætra Preparert tidligere 01.04.2020 8.3
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Preparert tidligere 17.12.2019 5.1
605 Skogheim - Onsrudvatna Preparert tidligere 16.03.2020 3.6
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Preparert tidligere 28.03.2020 6.0
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Preparert tidligere 24.03.2020 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Preparert tidligere 16.03.2020 6.5
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Ikke preparert 10.04.2019 4.3
Gjøvikmarka
537 Bjønnhaugen - Hornås Preparert siste 24 timer 04.04.2020 10.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Preparert siste 24 timer 04.04.2020 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Preparert siste 24 timer 04.04.2020 3.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Preparert siste 24 timer 04.04.2020 3.2
530 Haug - Blivgodt Preparert siste 24 timer 04.04.2020 1.8
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Preparert siste 24 timer 04.04.2020 8.8
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Preparert siste 24 timer 04.04.2020 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Preparert siste 24 timer 04.04.2020 2.7
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Preparert siste 24 timer 04.04.2020 3.7
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Preparert i går 03.04.2020 4.4
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Delvis preparert 11.03.2020 2.0
542 Øverby skistadion Delvis preparert 16.03.2020 3.0
526 Bjørnsveen - Furumoen Preparert tidligere 05.03.2020 2.9
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Preparert tidligere 24.03.2020 3.1
538 Hornås - Stangstua Preparert tidligere 02.04.2020 1.6
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra Preparert tidligere 24.03.2020 11.2
1407 Lysløypa på Kastad Preparert tidligere 11.03.2020 1.7
525 Lysløypa Skistua - Grande Preparert tidligere 16.03.2020 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda Preparert tidligere 09.12.2019 11.5
539 Skistua - Lundstein Preparert tidligere 24.03.2020 5.0
533 Solbakken - Stakamyra Preparert tidligere 28.03.2020 3.9
534 Stakamyra - Skistua Preparert tidligere 28.03.2020 4.9
Vardalsåsen nord
570 Hunndalen - Eiktunet Delvis preparert 13.02.2020 5.2
154 Hunndalen - Osbakken Preparert tidligere 13.03.2020 8.0

Edit