Vestre Toten kommune

  • 24 løyper
  • 72.8 km
  • GPS-sporing

Vestre Toten kommune preparerer løyper på Vardalsåsen vest for Raufoss og østover mot Lerudåsen, Sillongen, Bøverbru og Reinsvoll.

Kartutsnitt for området rundt Raufoss

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Toten kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert tidligere 05.03.2021 2.3
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 05.03.2021 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert tidligere 05.03.2021 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert tidligere 05.03.2021 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 05.03.2021 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 05.03.2021 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert tidligere 05.03.2021 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert tidligere 05.03.2021 3.3
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert tidligere 05.03.2021 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Preparert tidligere 05.03.2021 2.6
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidligløype) Ikke preparert 17.11.2019 3.8
Raufoss med omegn
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Delvis preparert 27.02.2021 7.6
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Delvis preparert 27.02.2021 5.6
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Delvis preparert 05.03.2021 9.3
554 Raufoss skistadion Delvis preparert 02.03.2021 2.7
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 19.02.2021 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Preparert tidligere 26.02.2021 3.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Preparert tidligere 05.03.2021 4.2
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Preparert tidligere 25.02.2021 1.0
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Preparert tidligere 05.03.2021 4.5
563 Reinsvoll - Tåsås Preparert tidligere 27.02.2021 5.1
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert tidligere 27.02.2021 0.7
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert tidligere 05.03.2021 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert tidligere 05.03.2021 1.4

Edit