Vestre Toten kommune

  • 24 løyper
  • 72.8 km
  • GPS-sporing

Vestre Toten kommune preparerer løyper på Vardalsåsen vest for Raufoss og østover mot Lerudåsen, Sillongen, Bøverbru og Reinsvoll.

Kartutsnitt for området rundt Raufoss

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Toten kommune preparerer løyper.