Vestre Toten kommune

  • 22 løyper
  • 69.0 km
  • GPS-sporing

Vestre Toten kommune preparerer løyper på Vardalsåsen vest for Raufoss og østover mot Vind (Lerud), Sillongen, Bøverbru og Reinsvoll.

Kartutsnitt for området rundt Raufoss

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Toten kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 21.04.2019 2.3
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 21.04.2019 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra 21.04.2019 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 21.04.2019 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 21.04.2019 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 21.04.2019 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 21.04.2019 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 21.04.2019 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 01.03.2019 3.8
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 05.04.2019 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra 21.04.2019 2.6
Raufoss med omegn
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 19.03.2019 5.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 26.03.2019 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 19.03.2019 11.1
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 29.03.2019 7.8
554 Raufoss skistadion 04.04.2019 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 21.04.2019 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 21.04.2019 0.6
563 Reinsvoll - Tåsås 27.03.2019 4.4
1526 Trimrunden Reinsvoll 27.03.2019 0.7
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 28.03.2019 1.9
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 21.04.2019 1.4

Edit