Vestre Toten kommune

  • 24 løyper
  • 72.8 km
  • GPS-sporing

Vestre Toten kommune preparerer løyper på Vardalsåsen vest for Raufoss og østover mot Lerudåsen, Sillongen, Bøverbru og Reinsvoll.

Kartutsnitt for området rundt Raufoss

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Toten kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert tidligere 14.01.2021 2.3
Vardalsåsen sør
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert i går 15.01.2021 1.4
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert i går 15.01.2021 0.4
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Delvis preparert 15.01.2021 2.6
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 14.01.2021 2.1
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert tidligere 14.01.2021 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 14.01.2021 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 14.01.2021 2.2
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert tidligere 14.01.2021 3.3
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert tidligere 14.01.2021 2.2
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidligløype) Ikke preparert 17.11.2019 3.8
Raufoss med omegn
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert siste 24 timer 16.01.2021 0.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Preparert i går 15.01.2021 4.5
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Delvis preparert 12.01.2021 7.6
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Delvis preparert 13.01.2021 5.6
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 12.01.2021 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Preparert tidligere 12.01.2021 3.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Preparert tidligere 14.01.2021 4.2
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Preparert tidligere 12.01.2021 9.3
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Preparert tidligere 14.01.2021 1.0
554 Raufoss skistadion Preparert tidligere 14.01.2021 2.7
563 Reinsvoll - Tåsås Preparert tidligere 13.01.2021 5.1
Skumsjøen-området
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert i går 15.01.2021 1.4
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert tidligere 14.01.2021 1.5

Edit