Vestre Toten kommune

  • 21 løyper
  • 67.0 km
  • GPS-sporing

Vestre Toten kommune preparerer løyper i området ved Raufoss og Skumsjøen.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 18.01.2019 2.3
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 18.01.2019 2.1
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 18.01.2019 1.6
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 18.01.2019 0.4
558 Eikvelta - Mæhlumsætra 17.01.2019 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 17.01.2019 1.7
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 17.01.2019 2.2
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 17.01.2019 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 16.01.2019 3.8
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 17.01.2019 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsætra 17.01.2019 2.6
Raufoss med omegn
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 18.01.2019 7.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 16.01.2019 4.5
554 Raufoss skistadion 16.01.2019 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 17.01.2019 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 16.01.2019 0.6
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 28.03.2018 5.8
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 28.03.2018 9.8
563 Reinsvoll - Tåsås 28.03.2018 4.4
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 17.01.2019 1.9
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 17.01.2019 1.4

Edit