Søndre Land kommune

  • 13 løyper
  • 59.4 km
  • GPS-sporing

Søndre Land kommune preparerer løyper på Øståsen og Veståsen i Søndre Land og vestre del av Vardalsåsen.

Kartutsnitt for området rundt Skihytta i Søndre Land

Kartet viser et utsnitt av området der Søndre Land kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper


Edit