Breiskallen Sportsklubb

  • 15 løyper
  • 42.7 km
  • GPS-sporing

Breiskallen Sportsklubb preparerer løyper på Skumsjøen og Vardalsåsen.

Kartutsnitt for området rundt Edelgranvegen

Kartet viser et utsnitt av området der Breiskallen Sportsklubb preparerer løyper.