Bærum kommune

  • 50 løyper
  • 135.9 km
  • GPS-sporing

Bærum kommune har som visjon at innbyggerne skal bli "rik på opplevelser". Kommunen legger til rette for friluftsliv bl.a. ved å preparere løyper i Vestmarka, Bærumsmarka og på Krokskogen.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 20.01.2019 7.5
1467 Kalvøya 00.00. 0 1.9
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 05.04.2018 2.7
Haga og omegn
329 Skiløyper på Haga golfbane 17.01.2019 3.0
756 Sauejordet 20.03.2018 2.0
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 16.03.2018 2.1
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 17.01.2019 2.3
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 17.01.2019 4.0
Skoglund - Skui
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 20.01.2019 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 20.01.2019 2.0
1499 Mikkelsbonn – Svartvann Ø 20.01.2019 1.6
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 20.01.2019 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 20.01.2019 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 20.01.2019 1.1
596 Grønland - Mikkelsbonn 17.01.2019 2.2
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 18.01.2019 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru 16.01.2019 2.1
47 Skileikanlegg på Skui 27.03.2018 1.0
33 Skoglund - Svartvann N 13.04.2018 2.5
Sollihøgda - Sørsetra
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 12.04.2018 6.9
Stein - Burud - Vensås
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 17.01.2019 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 17.01.2019 1.1
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 17.01.2019 3.8
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
Lommedalen
357 By - Greinehytta 20.01.2019 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 20.01.2019 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 20.01.2019 2.9
988 Tobonn - By 20.01.2019 1.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 20.01.2019 5.2
1472 Bergersletta 00.00. 0 1.1
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 05.04.2018 4.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 05.04.2018 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 05.04.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 05.04.2018 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.03.2018 7.5
Tanum - Vestmarksetra
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 20.01.2019 4.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 17.01.2019 3.0
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 18.01.2019 1.7
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 18.01.2019 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 17.01.2019 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 17.01.2019 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 17.01.2019 1.5
1471 Brennejordet 00.00. 0 4.7
304 Tanum - Kattås 26.03.2018 2.3
Parker og grøntområder
1466 Bærum idrettspark 18.01.2019 1.4
1468 Gjønnesjordet 18.01.2019 1.3
1470 Veritasjordet 17.01.2019 1.1
1469 Ballerud golf 00.00. 0 1.4
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 17.01.2019 0.2

Edit