Bærum kommune

  • 55 løyper
  • 154.6 km
  • GPS-sporing

Bærum kommune har som visjon at innbyggerne skal bli "rik på opplevelser". Kommunen legger til rette for friluftsliv bl.a. ved å preparere løyper i Vestmarka, Bærumsmarka og på Krokskogen.

Kartutsnitt for området rundt Eineåsen

Kartet viser et utsnitt av området der Bærum kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Delvis preparert 06.03.2020 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.7
1467 Kalvøya Ikke preparert 15.02.2019 1.8
Haga og omegn
756 Sauejordet Ikke preparert 15.03.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane Ikke preparert 19.03.2019 3.0
1432 Øverland - Ankerveien - Haga Ikke preparert 15.03.2019 2.1
Kleivstua - Løvlia
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Delvis preparert 14.03.2020 4.0
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere 16.03.2020 2.3
Skoglund - Skui
1499 Mikkelsbonn - Svartvann Ø Preparert i går 03.04.2020 1.6
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Preparert i går 03.04.2020 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet Preparert i går 03.04.2020 5.1
33 Skoglund - Svartvann N Preparert i går 03.04.2020 2.5
1498 Svartvann N - Svartvann Ø Preparert i går 03.04.2020 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet Preparert i går 03.04.2020 1.1
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Delvis preparert 03.04.2020 2.0
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn Delvis preparert 18.03.2020 1.1
596 Grønland - Mikkelsbonn Preparert tidligere 08.03.2020 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Preparert tidligere 28.03.2020 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Preparert tidligere 05.03.2020 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru Preparert tidligere 04.03.2020 2.1
47 Skileikanlegg på Skui Ikke preparert 18.03.2019 1.0
Sollihøgda - Sørsetra
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn Preparert tidligere 06.03.2020 6.9
Stein - Burud - Vensås
599 Fleskum - Dælivann - Stein Ikke preparert 06.04.2018 3.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Ikke preparert 18.03.2019 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype Ikke preparert 23.03.2019 1.1
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Ikke preparert 18.03.2019 3.8
Lommedalen
357 By - Greinehytta Delvis preparert 20.03.2020 4.9
988 Tobonn - By Delvis preparert 14.03.2020 1.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert tidligere 20.03.2020 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Preparert tidligere 08.03.2020 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 3.2
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Preparert tidligere 17.03.2020 5.2
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert 23.02.2019 7.5
Tanum - Vestmarksetra
1558 Kattås - Tanum skole Delvis preparert 15.01.2020 3.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Delvis preparert 09.03.2020 5.5
38 Vestmarksetra - Furuholmen Delvis preparert 25.03.2020 1.5
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Delvis preparert 17.03.2020 4.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Preparert tidligere 08.03.2020 3.0
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Preparert tidligere 05.03.2020 1.7
330 Rudsmyr - Damvann Preparert tidligere 05.03.2020 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Preparert tidligere 08.03.2020 2.3
1471 Brennejordet Ikke preparert 11.03.2019 4.7
1560 Butterud - Kattås Ikke preparert 00.00. 0 2.4
304 Tanum kirke - Kattås Ikke preparert 22.03.2019 2.3
1559 Tanum skole - Butterud Ikke preparert 00.00. 0 2.5
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf Ikke preparert 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark Ikke preparert 20.02.2019 1.4
1468 Gjønnesjordet Ikke preparert 10.03.2019 1.3
1474 Storøya Ikke preparert 14.02.2019 2.0
1470 Veritasjordet Ikke preparert 14.02.2019 1.1
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Ikke preparert 21.03.2019 0.2

Edit