Bærum kommune

  • 55 løyper
  • 154.6 km
  • GPS-sporing

Bærum kommune har som visjon at innbyggerne skal bli "rik på opplevelser". Kommunen legger til rette for friluftsliv bl.a. ved å preparere løyper i Vestmarka, Bærumsmarka og på Krokskogen.

Kartutsnitt for området rundt Eineåsen

Kartet viser et utsnitt av området der Bærum kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 24.12.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 19.12.2019 2.7
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.8
Haga og omegn
756 Sauejordet 15.03.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 19.03.2019 3.0
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 15.03.2019 2.1
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 12.01.2020 2.3
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 04.01.2020 4.0
Skoglund - Skui
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 16.01.2020 2.0
1499 Mikkelsbonn – Svartvann Ø 16.01.2020 1.6
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 16.01.2020 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 16.01.2020 5.1
33 Skoglund - Svartvann N 16.01.2020 2.5
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 16.01.2020 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 16.01.2020 1.1
596 Grønland - Mikkelsbonn 29.12.2019 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 09.01.2020 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 16.12.2019 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru 26.12.2019 2.1
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 09.01.2020 1.1
47 Skileikanlegg på Skui 18.03.2019 1.0
Sollihøgda - Sørsetra
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 27.12.2019 6.9
Stein - Burud - Vensås
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 18.03.2019 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 23.03.2019 1.1
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 18.03.2019 3.8
Lommedalen
988 Tobonn - By 16.01.2020 1.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 16.01.2020 5.2
357 By - Greinehytta 09.01.2020 4.9
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 19.12.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 12.01.2020 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 05.01.2020 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 19.12.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 19.12.2019 3.2
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
Tanum - Vestmarksetra
1558 Kattås - Tanum skole 00.00. 0 3.1
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 29.12.2019 3.0
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 16.12.2019 1.7
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 28.12.2019 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 26.12.2019 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 29.12.2019 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 29.12.2019 1.5
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 09.01.2020 4.0
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
1560 Butterud - Kattås 00.00. 0 2.4
304 Tanum kirke - Kattås 22.03.2019 2.3
1559 Tanum skole - Butterud 00.00. 0 2.5
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 21.03.2019 0.2

Edit