Bærum kommune

  • 48 løyper
  • 142.3 km
  • GPS-sporing

Bærum kommune har som visjon at innbyggerne skal bli "rik på opplevelser". Kommunen legger til rette for friluftsliv bl.a. ved å preparere løyper i Vestmarka, Bærumsmarka og på Krokskogen.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Rykkinn
1467 Kalvøya 00.00. 0 1.9
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 18.04.2018 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 05.04.2018 2.7
Haga og omegn
756 Sauejordet 20.03.2018 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 06.03.2018 3.0
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 16.03.2018 2.1
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.3
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 14.04.2018 4.0
Skoglund - Skui
596 Grønland - Mikkelsbonn 13.04.2018 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 20.04.2018 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 20.04.2018 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 12.04.2018 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru 12.04.2018 2.1
47 Skileikanlegg på Skui 27.03.2018 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn 13.04.2018 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 20.04.2018 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 25.01.2018 5.1
Sollihøgda - Sørsetra
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 12.04.2018 6.9
Stein - Burud - Vensås
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 27.03.2018 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 26.03.2018 1.1
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 31.03.2018 3.8
Lommedalen
1472 Bergersletta 00.00. 0 1.1
357 By - Greinehytta 20.04.2018 4.9
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 05.04.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 20.04.2018 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 10.04.2018 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 05.04.2018 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 05.04.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 05.04.2018 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.03.2018 7.5
988 Tobonn - By 20.04.2018 1.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 16.04.2018 5.2
Tanum - Vestmarksetra
1471 Brennejordet 00.00. 0 4.7
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 18.04.2018 3.0
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 12.04.2018 1.7
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 12.04.2018 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 10.04.2018 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 18.04.2018 2.3
304 Tanum - Kattås 26.03.2018 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 18.04.2018 1.5
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 20.04.2018 4.0
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf 00.00. 0 1.4
1466 Bærum idrettspark 00.00. 0 1.4
1468 Gjønnesjordet 00.00. 0 1.3
1470 Veritasjordet 00.00. 0 1.1
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 19.03.2018 0.2

Edit