Gjerdrum IL

  • 25 løyper
  • 71.4 km
  • GPS-sporing

Gjerdrum IL Løypedrift preparerer løyper i den østlige delen av Romeriksåsene.

Kartutsnitt for området rundt Harasletta

Kartet viser et utsnitt av området der Gjerdrum IL preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skedsmo og Gjerdrum
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Preparert i går 17.01.2021 0.7
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Preparert i går 17.01.2021 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen Delvis preparert 06.01.2021 3.5
720 Harasletta - Breidmåsan Delvis preparert 11.01.2021 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Delvis preparert 13.01.2021 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Delvis preparert 17.01.2021 1.2
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Delvis preparert 15.01.2021 6.2
721 Lysløypa på Harasletta Delvis preparert 15.01.2021 5.0
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Delvis preparert 17.01.2021 2.0
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Delvis preparert 15.01.2021 2.4
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 15.01.2021 2.4
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Preparert tidligere 15.01.2021 4.0
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 15.01.2021 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Preparert tidligere 15.01.2021 3.5
1427 Rustad - Rustadmåsan Preparert tidligere 03.01.2021 1.0
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Preparert tidligere 15.01.2021 1.2
1310 Bekkeberga - Eikeberg Ikke preparert 18.03.2018 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen Ikke preparert 14.02.2019 1.6
1307 Eikeberg - Finstadsletta Ikke preparert 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Ikke preparert 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad Ikke preparert 23.03.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad Ikke preparert 18.03.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum Ikke preparert 23.01.2016 4.6
1303 Rundløyper Ask Ikke preparert 12.03.2018 7.5
1311 Østre Rud - Eikeberg Ikke preparert 15.03.2018 3.2

Edit