Gjerdrum IL

  • 25 løyper
  • 71.4 km
  • GPS-sporing

Gjerdrum IL Løypedrift preparerer løyper i den østlige delen av Romeriksåsene.

Kartutsnitt for området rundt Harasletta

Kartet viser et utsnitt av området der Gjerdrum IL preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skedsmo og Gjerdrum
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Delvis preparert 04.02.2020 2.0
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Preparert tidligere 04.02.2020 0.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Preparert tidligere 04.01.2020 1.2
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Preparert tidligere 26.12.2019 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 26.12.2019 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Preparert tidligere 26.12.2019 3.5
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Preparert tidligere 26.12.2019 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Preparert tidligere 26.12.2019 2.4
1310 Bekkeberga - Eikeberg Ikke preparert 18.03.2018 1.8
728 Breidmåsan - Fossumvangen Ikke preparert 20.01.2018 3.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen Ikke preparert 14.02.2019 1.6
1307 Eikeberg - Finstadsletta Ikke preparert 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Ikke preparert 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad Ikke preparert 23.03.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad Ikke preparert 18.03.2018 2.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Ikke preparert 02.02.2019 2.4
1301 Golfbanen i Gjerdrum Ikke preparert 23.01.2016 4.6
720 Harasletta - Breidmåsan Ikke preparert 10.03.2019 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Ikke preparert 11.02.2019 4.7
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Ikke preparert 09.03.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Ikke preparert 22.03.2019 4.0
721 Lysløypa på Harasletta Ikke preparert 02.04.2019 5.0
1303 Rundløyper Ask Ikke preparert 12.03.2018 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan Ikke preparert 23.03.2019 1.0
1311 Østre Rud - Eikeberg Ikke preparert 15.03.2018 3.2

Edit