Eidsvoll kommune

  • 23 løyper
  • 70.3 km
  • GPS-sporing

Eidsvoll kommune preparerer løyper på østsiden av Vorma og opp i Gullverket samt ved Råholt og i Hasleråsen.

Kartutsnitt for området rundt Gullverket

Kartet viser et utsnitt av området der Eidsvoll kommune preparerer løyper.