Vestby skiløypeutvalg

  • 54 løyper
  • 160.3 km

Vestby skiløypeutvalg kjører skiløypenettet i Vestby kommune - i alt 160 km løyper med fine forbindelser sørover, inn i Mossemarka, og nordover inn i Frogn kommune og Ås kommune. Skiløypeutvalget ble opprettet som en bygde-dugnad tidlig på 1990-tallet. Maskinparken består av seks snøscootere med tid-tech spormaskin og enklere sporsleder, en ATV og innleie av stor-maskin-timer til lysløypa i Son. Mannskapet av frivillige, autoriserte scooterkjørere teller for tiden godt over 20 mann.

Kartutsnitt for området rundt Kjenn

Kartet viser et utsnitt av området der Vestby skiløypeutvalg preparerer løyper.