Vestby skiløypeutvalg

  • 54 løyper
  • 164.4 km

Vestby skiløypeutvalg kjører skiløypenettet i Vestby kommune - i alt 160 km løyper med fine forbindelser sørover inn i Mossemarka og nordover inn i Frogn kommune og Ås kommune. Skiløypeutvalget ble opprettet som en bygde-dugnad tidlig på 1990-tallet. Maskinparken består av seks snøscootere med tid-tech spormaskin og enklere sporsleder, en ATV og innleie av stor-maskin-timer til lysløypa i Son. Mannskapet av frivillige, autoriserte scooterkjørere teller for tiden godt over 20 mann.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Vestby - Hvitsten
842 Bjørnstad - Sekkebekk 20.01.2019 2.1
831 Galby - Toverød 20.01.2019 2.3
830 Jegstad - Toverød 20.01.2019 2.2
840 Knallstad - Sekkebekk 20.01.2019 1.2
843 Risil skole - Bjørnstad 20.01.2019 1.5
844 Strandrunden 20.01.2019 2.7
835 Toverød - Knallstad 20.01.2019 1.4
837 Flisløypa 17.01.2019 3.0
838 Pepperstadjordet 10.01.2019 3.0
845 Bjørnstad - Stubberud 14.03.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 14.03.2018 4.4
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
836 Flisløypa - Vestby kirke - Jegstad 16.03.2018 3.4
1438 Libråten - Landåsveien 10.03.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme Gaard 13.02.2018 1.4
839 Risil skole - Knallstad 14.03.2018 3.3
841 Sekkebekk - Lysdal 13.03.2018 1.5
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 16.02.2018 2.2
834 Vadbru - Lysdal 13.03.2018 1.3
Vestby - Hølen - Son
874 Hølen - Kjenn 17.01.2019 2.3
1123 Hølenrunden 17.01.2019 1.3
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 05.03.2018 1.5
855 Grevlingen skole - Labo 20.02.2018 3.8
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 16.02.2018 2.9
1124 Hølen - Såner 16.02.2018 1.4
853 Karderrunden 16.02.2018 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
856 Lysløypa i Son 03.03.2018 3.7
849 Rundløypa på Son golfbane 17.02.2018 6.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten 03.03.2018 1.2
858 Son - Smørbekk 26.02.2018 1.8
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 20.02.2018 6.6
850 Stavnes - Erikstad 17.02.2018 3.3
Vestby - Garder
820 Kjenslirunden 19.01.2019 4.8
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 19.01.2019 2.2
1283 Sundbyrundene 19.01.2019 5.0
824 Tannum - Jeksrud 19.01.2019 2.8
816 Tveter - Tannum 19.01.2019 1.5
828 Garder golfbane 18.01.2019 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 18.01.2019 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 18.01.2019 4.3
823 Revlingrunden 17.01.2019 2.3
1109 Rundløype på Kromjordet 17.01.2019 2.0
817 Tannum - Trampen 16.01.2019 3.0
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] 17.01.2019 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 11.12.2018 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad 17.01.2019 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter 17.01.2019 2.7
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 16.03.2018 5.9
Mossemarka nord
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 21.01.2018 4.5

Edit