Hurum Turistforening

  • 34 løyper
  • 84.2 km
  • GPS-sporing

Hurum Turistforening preparerer løyper i Hurummarka.

Kartutsnitt for området rundt Aklangen

Kartet viser et utsnitt av området der Hurum Turistforening preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Hurummarka nord
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen 15.03.2019 0.9
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 18.01.2019 2.6
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 13.02.2019 3.7
900 Lysløypa på Sætre 07.02.2019 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta 02.02.2019 4.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 01.02.2019 3.6
901 Rundløypa ved Sætre skole 20.02.2019 1.5
1359 Rundløype ved Grønsand 23.03.2019 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 22.03.2019 3.0
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 23.03.2019 5.0
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest 07.02.2019 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 01.02.2019 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 13.02.2019 1.1
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 14.04.2018 3.1
1489 Kubakken - Kubakkmyra - Aklangen 00.00. 0 2.8
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 14.04.2018 1.7
Hurummarka sør
892 Aklangen - Stikkvannshytta 02.02.2019 1.5
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 24.02.2019 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 23.03.2019 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 23.03.2019 2.5
877 Lysløypa på Filtvet 08.02.2019 3.4
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 20.03.2019 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 23.03.2019 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 22.03.2019 0.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 02.02.2019 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 22.03.2019 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 23.03.2019 1.4
887 Sions dal - Sundbydalen 15.03.2019 0.4
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 10.03.2019 3.5
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 20.03.2019 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 23.03.2019 2.6
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 07.02.2015 2.7

Edit