Holmsbu IF

  • 0 løyper
  • 0 km

Holmsbu IF har preparert løyper sør og øst for Holmsbu, men løypene blir ikke preparert vinteren 2018/2019 og 2019/2020 pga. manglende utstyr og kapasitet.

Kartutsnitt for området rundt Holmsbu

Kartet viser et utsnitt av området der Holmsbu IF preparerer løyper.