Hobøl idrettslag

  • 8 løyper
  • 21.6 km

Hobøl idrettslag preparerer løyper i området Skotbu - Tomter - Gaupesteinhytta.

Kartutsnitt for området rundt Tyrihjellen

Kartet viser et utsnitt av området der Hobøl idrettslag preparerer løyper.